Novec Izolačné Plyny pre Energetiku

Zobraziť všetky produkty

Prijmite zmysluplnú zmenu pre budúcnosť našej planéty. Vyberte si 3M™ Novec™ Izolačné Plyny ako alternatívu k fluoridu sírovému (SF6), ktorý je silným skleníkovým plynom bežne používaným na izoláciu a ochranu elektrickej prenosovej a distribučnej infraštruktúry stredného a vysokého napätia.

Elektrická sieť je vedením pre našu rýchlo sa zvyšujúcu kvalitu života, jej spoľahlivosť je rozhodujúca, a preto má vyhradenú len malú rezervu na chyby. Odvetvie elektroenergetiky poskytuje ľuďom bezpečnosť, pohodlie a zabezpečuje produktivitu, v prípade úniku alebo neúmyselného uvoľnenia SF6 však dochádza k významnému vplyvu skleníkových plynov na životné prostredie.

V spoločnosti 3M sa naši vedci preto zameriavajú na potreby izolačného plynu v elektroenergetickom odvetví, kde sa SF6 používa. Výsledkami tohto rozsiahleho vývoja a testovania sú 3M Novec Izolačné Plyny, ktoré sa často používajú v plynnej zmesi na dosiahnutie porovnateľných alebo lepších úrovní účinnosti s výrazne zníženým vplyvom na životné prostredie v porovnaní s SF6. Ak chcete vytvoriť ekologickejšiu elektrickú sieť, môžeme vám pomôcť.

Silueta elektrickej rozvodne s jasným západom slnka v pozadí.
Poháňame udržateľnú budúcnosť.
 • Alternatíva k SF6 navrhnutá na zníženie dopadu skleníkových plynov až o 99,99 %

  • Elektroenergetický priemysel bol ochotný akceptovať problémy používania SF6 ako izolačného plynu z dôvodu dielektrických vlastností a spoľahlivosti. SF6 je však silný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania, ktorý je 23 500-krát vyšší než potenciál emisií CO2 pri porovnaní počas 100-ročného obdobia. V skutočnosti je to najsilnejší skleníkový plyn, ktorý Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) kedy vyhodnotil. To viedlo spoločnosť 3M k spolupráci s lídrami v odvetví pri hľadaní alternatívnych riešení s využitím Novec Izolačných Plynov. Testy poukazujú na zníženie skleníkových plynov až o 99,99 % pri použití v zmesi izolačných plynov v porovnaní so zariadeniami používajúcimi SF6.
  • g3 (Ekologický plyn pre sieť):
   • Plyn g3 vyvinutý spoločnosťou General Electric s využitím 3M™ Novec™ 4710 Izolačného Plynu spĺňa požiadavky aplikácií vysokonapäťových rozvádzačov a vedení izolovaných plynom (GIL)
   • Pri použití v plynnej zmesi sa môže dosiahnuť výrazné zníženie vplyvu skleníkových plynov až o 99 % v porovnaní so SF6
  • Ekologicky efektívny plynom izolovaný rozvádzač od spoločnosti ABB s AirPlus™:
   • Spoločnosť ABB vyrobila rozvádzač stredného napätia s 3M™ Novec™ 5110 Izolačným Plynom, ktorý má rovnakú účinnosť ako SF6, avšak výrazne menší dopad na životné prostredie
   • Pri použití v plynnej zmesi môže dôjsť k výraznému zníženiu vplyvu skleníkových plynov až o 99,99 % v porovnaní so SF6
  • Preskúmajte brožúru sortimentu 3M™ Novec™ Izolačných Plynov. (PDF, 1,06 MB)

Kritický výkon pre prenos a distribúciu elektrickej energie

Elektroenergetický priemysel nemá žiadne rezervy na chyby, preto zmesi na báze izolačných plynov Novec pracujú v rámci prísnych špecifikácií bezpečnosti a spoľahlivosti.

 • Výnimočná účinnosť

  Vyššia dielektrická pevnosť než SF6 a širšie okno prevádzkových teplôt.

 • Pracovníci v bezpečnostných vestách a prilbách hľadia na vedenie siete National Grid izolované plynom g3 (GIL) Zariadenie na prenos vysokého napätia bez obsahu SF6 s využitím 3M™ Novec™ 4710.
  Spoľahlivosť pre kritickú infraštruktúru

  Môže sa používať v plynom izolovaných rozvádzačoch, ističoch, plynom izolovaných vedeniach (GIL) atď.

 • Zariadenie na prenos stredného napätia ABB AirPlus™ bez obsahu SF6 s využitím 3M™ Novec™ 5110 Dielektrickej Kvapaliny.
  Nižšie celkové náklady na vlastníctvo

  Zníženie administratívneho zaťaženia pri vykazovaní emisií skleníkových plynov SF6.


O 3M™ Novec™ Izolačných Plynoch

Zobraziť všetky produkty

Novec Izolačné Plyny sú kombináciou vynikajúcej dielektrickej účinnosti a bezpečnosti s výnimočnými environmentálnymi vlastnosťami. Novec Izolačné Plyny použité ako súčasť plynovej zmesi sú vhodné pre stredne aj vysokonapäťové aplikácie, sú nehorľavé a nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

 • Detailný záber na vedenie spoločnosti National Grid izolované plynom g3 (GIL) Zariadenie na prenos vysokého napätia bez obsahu SF6 s využitím 3M™ Novec™ 4710 Dielektrickej Kvapaliny.
  3M™ Novec™ 4710 Izolačný Plyn

  Tento produkt bol vyvinutý osobitne ako udržateľná alternatíva k SF 6, keď sa používa v čistej forme alebo ako súčasť plynnej zmesi, pričom poskytuje vynikajúce dielektrické vlastnosti a širokú bezpečnostnú rezervu.
   

  • Pevnosť dielektrického prierazu približne 2-násobok SF6 pri danom tlaku
  • Pri použití v plynnej zmesi sa môže dosiahnuť výrazné zníženie vplyvu skleníkových plynov až o 99 % v porovnaní so SF6
  • Univerzálny pre aplikácie stredného a vysokého napätia
  • Široká bezpečnostná rezerva pre pracovníkov, keď sa používa podľa pokynov pre určené aplikácie
  • Široký rozsah prevádzkových teplôt a prostredí
  • Kompatibilný so širokou škálou komponentov zariadení

  Prevziať informačný list – Novec 4710 (PDF, 255 kB)

   

 • Zariadenie ABB AirPlus™ využívajúce 3M Novec 5110 Izolačný Plyn ako náhradu SF6 pre aplikácie v elektroenergetickom sektore
  3M™ Novec™ 5110 Izolačný Plyn

  Tento produkt predstavuje alternatívu s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP) k SF6, má dobré dielektrické vlastnosti a širokú bezpečnostnú rezervu. Bol vyvinutý na zmiešanie s inými nosnými plynmi na použitie v elektroenergetických zariadeniach.
   

  • Pevnosť dielektrického prierazu približne 1,4-násobok SF6 pri danom tlaku
  • Pri použití v plynnej zmesi môže dôjsť k výraznému zníženiu vplyvu skleníkových plynov až o 99,99 % v porovnaní so SF6
  • Spoľahlivé dielektrické vlastnosti pre stredne a vysokonapäťové aplikácie
  • Široká bezpečnostná rezerva pre pracovníkov, keď sa používa podľa pokynov pre určené aplikácie
  • Potenciál globálneho otepľovania nižší ako 1
  • Ideálny na použitie v interiéri
  • Zmiešaný s inertnými plynmi pre aplikácie v elektroenergetických zariadeniach

  Prevziať informačný list – Novec 5110 (PDF, 161 kB)

   


Prípadové štúdie: Testovanie Novec Izolačných Plynov

 • National Grid: Prvé vedenie izolované plynom g3 (GIL)

  Prvé riešenie 420 kV vedenia izolovaného plynom bez obsahu SF6 (GIL) bolo inštalované v Sellindge v Anglicku v roku 2016 s využitím zmesi plynov s 3M Novec 4710 Izolačným Plynom. Inštalácii predchádzalo niekoľko rokov výskumu a spolupráce a jej realizácia demonštruje záväzok spoločnosti GE, spoločnosti National Grid a spoločnosti 3M znížiť emisie skleníkových plynov spojené s používaním SF6 vo vysokonapäťovom zariadení na prenos elektrickej energie.
   

  • Využíva plynnú zmes g3 od spoločnosti GE
  • Nízky potenciál GWP a nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP)
  • Spĺňa požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť korporácie

  Prevziať prípadovú štúdiu (PDF, 288 kB)

 • ABB AirPlus™: Prvý plynový rozvádzač stredného napätia bez obsahu SF6

  Úplne nový plynom izolovaný rozvádzač (GIS) s AirPlus™ je revolučnou ekologicky efektívnou alternatívou SF6 pre aplikácie stredného napätia. S potenciálom GWP nižším ako 1 ide o prvý GIS rozvádzač na svete s novou molekulou plynu, ktorý obsahuje Novec 5110 Izolačný Plyn od spoločnosti 3M. Výsledok – zachovanie kompaktných rozmerov rozvádzača a všetkých výhod GIS.
   

  • Environmentálne udržateľný s potenciálom GWP nižším ako 1
  • Dizajn kompaktného zariadenia
  • Zachováva si kľúčové výhody zavedenej technológie GIS

  AirPlus je ochranná známka spoločnosti ABB AG

  Prevziať leták o ABB/3M

  Prevziať brožúru (PDF, 1,6 MB)


Nástroje a zdroje týkajúce sa 3M™ Novec™ Izolačných Plynov

Knižnica zdrojov

Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií s izolačnými plynmi, kontaktujte nás

Získajte odpovede na otázky týkajúce sa Novec Izolačných Plynov od nášho tímu technikov, vedcov a ďalších odborníkov.

Vieme poskytnúť:

 

 • Poradenstvo v oblasti kompatibility materiálov
 • Ďalšie odpovede a informácie