Imerzné chladenie pre dátové centrá

Zobraziť všetky produkty

S dramatickým rozvojom internetu, umelej inteligencie, systémov cloud computing a vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC) zavádzajú dátové centrá dramatické zmeny nielen v podnikaní, ale mení sa aj kvalita života. No všetko má svoju cenu. Americké dátové centrá spotrebujú obrovské množstvo elektrickej energie. Podľa americkej agentúry EPA ide približne o 2 % celkovej spotreby energie, pričom väčšina sa využíva jednoducho na prevádzku chladiacich jednotiek a ventilátorov na chladenie výpočtového hardvéru. No všetko má svoju cenu. Dátové centrá spotrebujú obrovské množstvo elektrickej energie. Ide približne o 1,1 – 1,5 % celkovej spotreby energie¹, pričom väčšina sa využíva jednoducho na prevádzku chladiacich jednotiek a ventilátorov na chladenie výpočtového hardvéru.

V snahe pomôcť znížiť náklady na chladenie serverov a obmedziť vplyv chladenia na životné prostredie, robí spoločnosť 3M prevrat v oblasti kvapalného chladenia v dátových centrách. Náš rad 3M™ Novec™ Technických Kvapalín ponúka vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na imerzné chladenie, a to v jednofázovom aj v dvojfázovom režime prevádzky. Výsledok? Spotreba energie (a náklady) sa dajú znížiť až o 97 %, zmenšenie veľkosti dátových centier a možnosť optimálneho výkonu serverového hardvéru – a zároveň zníženie vplyvu chladenia na životné prostredie.

¹ Zdroj: www.koomey.com/post/8323374335

Napájané dátové servery ponorené do bublajúcich Novec Technických Kvapalín pri imerznom chladení, osvetlené neónovými svietidlami.
Stavte na moderné chladenie.

Čo je imerzné chladenie?

 • Záber z fotoaparátu Go Pro pod hladinou kvapaliny, na ktorom sú bublajúce dátové servery ponorené do Novec Technických Kvapalín pri imerznom chladení

  Imerzné chladenie v dátovom centre pomáha zlepšiť tepelné riešenie priamym ponorením IT hardvéru do nevodivej kvapaliny. Teplo generované elektronickými komponentmi sa priamo a účinne prenáša do kvapaliny, čím sa znižuje potreba ďalších aktívnych chladiacich komponentov, ako sú materiály rozhrania, chladiče a ventilátory. Tieto zlepšenia zvyšujú energetickú účinnosť a umožňujú vyššiu hustotu montáže.

  Spoločnosť 3M spolupracuje so špičkovými predstaviteľmi v sektore dátových centier na vytvorení kvapalín, ktoré budú ideálne pre tieto aplikácie a ponúknu jedinečné výhody, ako je širší rozsah bodov varu. Najlepšie zo všetkého je, že technológia sa opiera o viac ako 50-ročné poznatky spoločnosti 3M v oblasti materiálov a aplikácií.

   • Znižuje spotrebu energie na chladenie serverov a pomáha vytvárať ekologickejšie dátové centrum
   • Zahŕňa menej pohyblivých častí, ktoré si vyžadujú údržbu a výmenu
   • Zvyšuje hustotu hardvéru, pretože kvapalina je účinnejšia pri odvádzaní tepla
   • Umožňuje vyššie využitie procesora vďaka udržiavaniu teploty pod teplotnou hranicou
   • IT vybavenie sa ľahšie udržiava, pretože elektronika je po ochladení čistá a suchá
   • Výrazne znižuje hluk v serverových miestnostiach
   • Pomáha chrániť IT zariadenia pred nečistotami z prostredia, ako je prach

Moderný spôsob, ako udržať nízku teplotu a náklady

Kvapalné imerzné chladenie s využitím technických kvapalín Novec prispieva mnohými spôsobmi k nižším nákladom na vlastníctvo, vďaka čomu je rozumnou voľbou pre firmy. Priame chladenie kvapalinou zvyšuje efektivitu a znižuje náklady v každej fáze životnosti vášho dátového centra od návrhu a konštrukcie po prevádzku a údržbu, opravu a výmenu hardvéru.

 • Biela ikona amerického dolára vo vnútri blesku, ktorý je v šípke smerujúcej nadol, na fialovom pozadí, čo predstavuje zníženie nákladov na energiu.
  Znížte náklady na energiu až o 97 %

  Najjednoznačnejšie sa výhoda ukáže na účte za elektrinu. Najúčinnejšie metódy imerzného chladenia môžu pomôcť zvýšiť energetickú účinnosť dátových centier (spotreba energie často predstavuje najväčšie náklady dátového centra) až o 97 %.

 • Biela ikona so šípkou v strede terča na fialovom pozadí, čo predstavuje optimalizovaný výkon
  Zredukujte kapacitu miestností 10 x a ušetrite priestor

  Zlepšená chladiaca kapacita znamená, že elektronické prvky môžete umiestniť bližšie k sebe, takže v priestore môžete inštalovať desaťnásobne viac výpočtovej techniky. Toto otvára možnosti z hľadiska umiestnenia dátového centra.

 • Biela ikona so šípkou v strede terča na fialovom pozadí, čo predstavuje optimalizovaný výkon
  Optimalizujte a dosiahnite lepší výkon

  S vyššou tepelnou účinnosťou môžete zvýšiť výkon spracovania a znížiť latenciu nad hranice chladenia vzduchom.

 • Biela ikona na fialovom pozadí štítu, čo predstavuje ochranu pred poruchou zariadenia
  Obmedzte poruchy zariadenia

  Imerzné chladenie eliminuje znečistenie z ovzdušia a redukciou pohyblivých častí sa zjednodušuje tepelné riešenie. To znamená, že elektroniku môžete používať pri plnej kapacite s menším opotrebením.

 • Veľké biele veterné turbíny na zelenom poli s modrou oblohou a bielymi obláčikmi.
  Udržateľná voľba pre životné prostredie

  Úspora energie nie je dobrá len z hľadiska celkovej bilancie, je výhodná aj pre našu planétu. Nižšia spotreba energie znamená menšiu potrebu výroby elektrickej energie, čo má za následok menej použitého paliva a menej emisií. Menšie dátové centrá šetria na stavebných materiáloch aj na údržbe. Ak je vaším cieľom ekologickejšie dátové centrum, 3M Novec Technické Kvapaliny vám tieto výsledky pomôžu dosiahnuť a zároveň ponúkajú:
   

  • Priaznivý environmentálny profil
  • Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
  • Nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP)
 • Technik vymieňa modul dátového servera z vnútra jednotky na imerzné chladenie s použitím 3M Novec Technických Kvapalín
  Bezpečné pre pracovníkov

  Vybudovanie dátového centra, ktoré používa imerzné chladenie, neohrozuje bezpečnosť vášho operátora. Spoločnosť 3M navrhuje všetky technické kvapaliny s nasledujúcimi vlastnosťami:
   

  • Celková široká bezpečnostná rezerva pre pracovníkov
  • Nízka toxicita
  • Nehorľavosť

Pozrite sa, ako môže chladenie kvapalinou spôsobiť prevrat v podnikaní, v technológii superpočítačov a pri ťažbe bitcoinov

Bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobíte, imerzné chladenie v kvapaline môže zohrať úlohu pri efektívnejšom riadení dátového centra. Spoločnosť 3M ako priekopník a inovátor v imerznom chladení pomáha pri zavádzaní úspešných dátových centier, ktoré využívajú imerzné chladenie.


Otázky a odpovede, ktoré vám pomôžu vybudovať ekologickejšie dátové centrum

Výrobcovia serverov, integrátori systémov a inžinieri v dátových centrách čelia podobným výzvam: navrhujú a zostavujú dátové centrum, ktoré zodpovedá potrebám zákazníkov z hľadiska nákladov, výkonu a spoľahlivosti. Imerzné chladenie s využitím technických kvapalín Novec vám môže pomôcť splniť tieto a iné praktické potreby bez kompromisov.

 • Ako imerzné chladenie funguje?

  Imerzné chladenie zahŕňa uloženie elektroniky priamo do nevodivej kvapaliny, čo umožňuje prenos tepla priamo z komponentov do kvapaliny určenej na prenos tepla. V bežných chladiacich systémoch musí prenos tepla prebiehať cez niekoľko úrovní materiálov tepelného rozhrania, vzduchu, výmenníkov tepla a pracovných kvapalín. Imerzné chladenie zjednodušuje tepelnú konštrukciu a zvyšuje účinnosť prenosu tepla.

 • Aké sú výhody kvapaliny Novec v porovnaní s minerálnym olejom?

  Pri výbere pracovnej kvapaliny sa musia vyhodnotiť mnohé faktory. 3M Novec Technické Kvapaliny majú množstvo významných výhod v porovnaní s inými triedami dielektrických kvapalín vrátane minerálneho oleja. Kvapaliny Novec sú nehorľavé a nezápalné a navyše majú teploty varu a tepelnú stabilitu potrebné pre dvojfázové operácie imerzného chladenia. Servis a údržba sú jednoduché, pretože elektronika vychádza z kvapaliny Novec čistá a suchá.

 • Predstavuje strata kvapaliny problém v systémoch imerzného chladenia na báze kvapaliny Novec?

  Imerzné chladiace systémy sú zvyčajne navrhnuté tak, aby sa dali opravovať a vymieňať za tepla, ale zároveň sú navrhnuté s ohľadom na zachytenie kvapaliny. Pri dodržaní osvedčených postupov spoločnosti 3M a pri nákupe kvapaliny od OEM s autorizáciou od spoločnosti 3M na imerzné chladenie sa strata kvapaliny môže udržiavať na nepodstatných množstvách.

 • Ako sa dá systém imerzného chladenia na báze kvapaliny Novec zaobstarať?

  Dodávatelia už ponúkajú vlastné serverové a mechanické systémy založené na tejto technológii, pričom sa vyvíjajú aj iné systémy.


Tri spôsoby, ako dosiahnuť jedno chladné dátové centrum

 • Dvojfázové imerzné chladenie

  Dvojfázové pasívne imerzné chladenie exponenciálne zvyšuje účinnosť prenosu tepla z varu a kondenzácie technických kvapalín Novec. Tento jednoduchý prístup nezahŕňa takmer žiadne pohyblivé časti.
   

  • Elektronické komponenty sú ponorené do nevodivého kvapalného kúpeľa v prístupnom, uzavretom kryte
  • Vytvorené teplo prevarí kvapalinu na výpary, ktoré stúpajú až k hornej časti krytu
  • Para sa na veku alebo na kondenzačnej cievke zrazí, padá späť do kúpeľa a cyklus sa opakuje
  • Vzhľadom na to, že technické kvapaliny Novec sú v priamom kontakte s elektronickými komponentmi, prevyšujú účinnosť prenosu tepla vriacou vodou
 • Jednofázové imerzné chladenie

  Pri jednofázovom imerznom chladení má kvapalina vyššiu teplotu varu a zostáva v kvapalnej fáze počas celého procesu.
   

  • Elektronické komponenty sú ponorené do nevodivého kvapalného kúpeľa v prístupnom, uzavretom kryte
  • Teplo z čipu sa prenáša do kvapaliny
  • Na presun ohriatej kvapaliny do výmenníka tepla, kde sa kvapalina ochladzuje a vracia späť do kúpeľa, sa často používajú čerpadlá
  • V tejto aplikácii je možné použiť aj 3M™ Fluorinert™ Kvapaliny pre Elektroniku
 • Nepriame chladenie: Alternatíva imerzie

  Jedinečné vlastnosti 3M Novec Technických Kvapalín sa dajú využiť rôznymi spôsobmi pri riešení výziev zákazníkov v oblasti termoregulácie. Jednou z takýchto výziev je zložitosť aplikácie vodného chladenia priamo na čip (D2C) z dôvodu rizika úniku a náročnosti pri chladení radov procesorov v rovnakom obvode. Technické kvapaliny Novec majú v týchto aplikáciách množstvo výhod vrátane jednotnej teploty všetkých procesorov:
   

  • Účinnosť prenosu tepla je porovnateľná alebo lepšia ako v prípade vody pri dvojfázovej prevádzke
  • Nevodivá pracovná kvapalina, ktorá eliminuje riziko poškodenia pri úniku
  • Všetky procesory v obvode sú udržiavané na rovnakej teplote bez ohľadu na počet uzlov

Zistite viac o imerznom chladení a o riešeniach spoločnosti 3M pre dátové centrá

Zobraziť všetky zdroje

Ak máte otázky týkajúce sa imerzného chladenia a Novec Technických Kvapalín, kontaktujte nás

Dovoľte spoločnosti 3M využiť desaťročia svojich skúsenosti v oblasti imerzného chladenia a dátových centier, aby pomohla aj vám. Ak máte otázky alebo požiadavky, ktoré vám môžu pomôcť pri realizácii vízie ďalšieho projektu dátového centra, kontaktujte nás. Môžeme vám poskytnúť:
 

 • Rady týkajúce sa aplikácie a osvedčené postupy
 • Technické údaje a výsledky skúšok
 • Prípadové štúdie a iné materiály
 • Pomoc pri objednávaní technických kvapalín Novec alebo pri výbere medzi kvapalinami Novec a 3M Fluorinert Kvapalinami pre Elektroniku
 • Informácie o zariadeniach imerzného chladenia a o poskytovateľoch služieb