Kvapalina Novec 1230 poskytuje širokú bezpečnostnú rezervu pri použití v obývaných priestoroch

 

 

Hasiace prostriedky nie sú rovnaké, čo sa týka bezpečnosti, ktorú poskytujú obyvateľom. Kontrola povoleného limitu pre ľudí a projektovanej koncentrácie je najlepším návodom na bezpečnostnú rezervu látky. Úroveň bez pozorovaných nepriaznivých účinkov (NOAEL) je medzinárodne stanovená hranica pre rôzne hasiace prostriedky. Projektovaná koncentrácia je množstvo hasiaceho prostriedku, ktoré je potrebné na bezpečné hasenie. Bezpečnostná rezerva pre ľudí vyplýva z relatívneho rozdielu medzi projektovanou koncentráciou a špecifickou úrovňou NOAEL. Ako vidno z grafu, kvapalina Novec 1230 poskytuje zďaleka najvyššiu bezpečnostnú rezervu pre ľudí.

Späť na hasenie