Hasenie s Novec 1230

Vytvorte odkaz úplnej ochrany prostredníctvom protipožiarneho systému, ktorý je navrhnutý tak, aby chránil vaše kritické aktíva, zachoval kontinuitu prevádzky, pomohol chrániť životy ľudí a planétu. Ak sa rozhodnete svoj protipožiarny systém založiť na 3M™ Novec™ 1230 Hasiacej Kvapaline, vyberiete si najmodernejšie dostupné vedecké poznatky v oblasti protipožiarnej ochrany, ktorých cieľom je zabezpečiť účinnosť a vysokú bezpečnosť bez poškodzovania životného prostredia.

3M™ Novec™ 1230 Hasiaca Kvapalina pracuje v najnáročnejších podmienkach, vrátane dátových centier, riadiacich miestností, múzeí a ďalších, kde pomáha chrániť vaše aktíva a ľudí. Tento hasiaci čistiaci prostriedok zachováva kontinuitu prevádzky v prípade požiaru a pomáha minimalizovať prestoje pri obnove a čistení. Navyše, nepoškodzuje ozónovú vrstvu, má potenciál globálneho otepľovania (GWP) nižší ako 1 a krátku životnosť v atmosfére. Nepodlieha postupnému obmedzovaniu používania hydrofluórouhlíkov (HFC), vďaka čomu je ideálnou dlhodobou voľbou pre planétu aj pre vašu činnosť.

Striekanie hasiacej kvapaliny Ansul Sapphire Novec 1230 z hasiaceho systému na servery v dátovom centre.
Chráňte, čo je dôležité.

Hasenie požiaru bez použitia vody navrhnuté do budúcnosti

 • IT pracovníčka používa iPad v dátovom centre s grafikou modrého a fialového trojuholníka v hornej časti a textom „Špecifikujte s istotou. Pretože čas na prestoje neexistuje.

  Pri určovaní systému protipožiarnej ochrany môže vaša voľba rozhodnúť o tom, či človek, cenný majetok alebo dokonca celý podnik prežije požiar. Efektívny systém protipožiarnej ochrany bez použitia vody zachová kontinuitu prevádzky s minimálnymi prestojmi. Hasenie s využitím vody môže na druhej strane poškodiť elektroniku a vedie k rozsiahlej sanácii a prípadnej strate dát alebo tovaru.

  Nie všetky protipožiarne systémy na báze čistiacich prostriedkov sú však rovnaké. Hydrofluórokarbóny (HFC) s vysokým potenciálom GWP, ako je G-200® a ECARO-25®, už dlhšiu dobu v Európe podliehajú postupnému obmedzovaniu používania v zmysle nariadení o fluórovaných skleníkových plynoch. Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu prijatý v októbri 2016 rozhýbal postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC. Vaša voľba plynného hasiaceho prostriedku môže mať vplyv na svet.

  Novec 1230 Hasiaca Kvapalina ukazuje, aký úžasný pokrok môže priniesť náš záväzok používať vedu na zlepšenie kvality života. Skladuje sa ako kvapalina a pri vypúšťaní mení skupenstvo na plyn. Šíri sa zasiahnutými priestormi a rýchlo hasí oheň tak, že odoberá teplo bez toho, aby škodila ľuďom alebo ako voda poškodzovala majetok.


Inteligentná, bezpečná, udržateľná protipožiarna ochrana

Keď špecifikujete systém ochrany pred požiarmi, rozhodujete o životoch, o existencii a o životnom prostredí. 3M™ Novec™ Hasiaca Kvapalina vám poskytne istotu, že ste sa rozhodli rozumne, aby ste pomohli ochrániť všetko, čo máte na starosti.

 • Vysoká zelená tráva s jasne modrou oblohou, obláčikmi a so slnkom
  Trvalo udržateľné

  Rozhodnite sa uvážlivo, aby ste pomohli chrániť planétu a zároveň aj svoju organizáciu pred regulačnými výzvami. Vyberte si čistý hasiaci prostriedok, ktorého potenciál GWP je nižší ako 1, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nepodlieha postupnému obmedzovaniu výroby a spotreby.

 • Detailný záber na oceľové stopky so sekundovou ručičkou na 60
  Hasí oheň. Rýchlo

  Kvapalina Novec 1230 pomáha uhasiť požiar rýchlo a bezpečne tak, že absorbuje teplo z ohňa a prerušuje reťazovú reakciu. Požiar sa zahasí rýchlo, škoda na majetku sa preto výrazne znižuje. A môžete pokračovať v práci ako obvykle.

 • Požiarni technici v miestnosti so systémom protipožiarnej ochrany kontrolujú hladinu kvapaliny Novec 1230 vo veľkej červenej nádobe
  Bezpečné pre ľudí

  Hasiace prostriedky: bezpečnostná rezerva

  Kvapalina Novec 1230 poskytuje najvyššiu bezpečnostnú rezervu medzi čistými hasiacimi látkami. Poskytuje účinnú ochranu pred požiarmi a chráni to, čo je najdôležitejšie.

 • Detailný záber na potriasanie rúk v oblekoch pred mrakodrapom
  Šetrí miesto

  Kvapalina Novec 1230 sa skladuje ako kvapalná látka, vyžaduje si preto menej priestoru v porovnaní s inertnými plynmi a CO2, ktorý sa skladuje ako plyn. V uzavretých priestoroch môžu byť fľaše uložené v chránenom priestore, čo eliminuje potrebu samostatného uskladnenia.


Záruka 3M™ Blue Sky℠

 • Zelené pole s lesom s vykúkajúcim jasným slnkom a modrá obloha

  Vytvorte si svoj ekologický odkaz – zaručený. Novec 1230 Hasiacu Kvapalinu sme zámerne vyvinuli s ohľadom na trvalú udržateľnosť, preto sme schopní ponúknuť jedinú globálnu environmentálnu záruku v odvetví, a to záruku 3M Blue Sky. Ak bude použitie 3M Novec 1230 Hasiacej Kvapaliny ako hasiaceho prostriedku zakázané alebo obmedzené v priebehu 20 rokov od inštalácie systému z dôvodu jej environmentálnych vlastností, vrátime vám kúpnu cenu kvapaliny.

  Prevziať brožúru (PDF, 247 kB)


Často kladené otázky

 • Čo je kvapalina Novec 1230?

  Kvapalina Novec 1230 je trvalo udržateľný hasiaci prostriedok, ktorý pomáha chrániť vysokohodnotné aktíva. Ide o hasiacu látku bez obsahu vody, ktorá má nahradiť HFC s vysokým potenciálom GWP, ako je FM-200®.

 • Ako Novec 1230 uhasí požiar?

  Kvapalina Novec 1230 zastaví proces horenia tak, že absorbuje teplo. Ako súčasť moderného hasiaceho systému požiar rýchlo zahasí.

 • Je kvapalina Novec 1230 bezpečná?

  Hasiace prostriedky nie sú z hľadiska bezpečnosti pre obyvateľov rovnaké. Kvapalina Novec 1230 má vysokú bezpečnostnú rezervu, čo dokazuje relatívny rozdiel medzi projektovanou koncentráciou a hladinou bez pozorovaných nepriaznivých účinkov (NOAEL)

  Hasiace prostriedky – graf bezpečnostnej rezervy

   

 • Aká je trvanlivosť kvapaliny Novec 1230?

  Kvapalina Novec 1230 má minimálnu trvanlivosť 30 rokov v nainštalovanom systéme, keď sa zakúpi od jedného z našich autorizovaných výrobcov. To znamená, že účinnosť kvapaliny Novec 1230 v uvedenom a schválenom systéme sa počas tejto doby nezníži.

 • Podlieha kvapalina Novec 1230 environmentálnym predpisom?

  Kvapalina Novec 1230 nepodlieha európskemu nariadeniu o fluórovaných skleníkových plynoch ani inými medzinárodnými smernicami alebo nariadeniami. S potešením vám ponúkame záruku 3M™ Blue Sky℠, ktorá ochráni vašu kúpu pred budúcimi predpismi.

 • Kde môžem kvapalinu Novec 1230 kúpiť?

  Kvapalinu Novec 1230 vyrába spoločnosť 3M, ale samotný predaj a inštaláciu systémov realizujú naši OEM partneri a ich globálne siete distribútorov.

  Pozrite si zoznam schválených výrobcov systémov, v ktorých sa používa Novec 1230


Pozrite sa, ako obstála 3M Novec 1230 Hasiaca Kvapalina

Porovnať všetko

Ohľaduplná veda, na ktorej je založená kvapalina Novec 1230, sa stane ešte zreteľnejšia, keď ju porovnáte s alternatívami. Či už chcete vymeniť systém protipožiarnej ochrany s halónom, inštalovať systém šetrný k životnému prostrediu alebo zvýšiť bezpečnosť pracovníkov, kvapalina Novec 1230 má čo ponúknuť. Vyberte si porovnanie a dozviete sa viac alebo preskúmajte náš nástroj.

 • Inštalácia a údržba protipožiarnych systémov s inertnými plynmi môže byť nákladná, takéto systémy zaberajú viac priestoru a potrebujú viac sudov, ktoré je potrebné dodať, spracovať a inštalovať. To všetko zvyšuje investíciu, a to nielen na začiatku, ale aj z dlhodobej perspektívy. Kvapalinu Novec 1230 je možné dodávať letecky, pričom poskytuje väčšiu rezervu bezpečnosti pracovníkov než systémy založené na inertných plynoch.

 • Hydrofluórokarbóny (HFC), ako je FM-200®, majú vysoký potenciál globálneho otepľovania (GWP) a dlhú životnosť v atmosfére, čo má významný vplyv na životné prostredie. Výsledkom je, že HFC podliehajú postupnému obmedzovaniu v zmysle Montrealského protokolu a európskeho nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch, čo vedie k hľadaniu alternatívy k HFC.

 • Voda v akejkoľvek podobe môže spôsobiť významné škody, viesť k strate dát a k vzniku nákladov, najmä v prípade elektroniky, elektrických systémov, riadiacich miestností a archívov. Práve to môže skomplikovať údržbu kritických prevádzok a v prípade úniku môže vyžadovať rozsiahle (a drahé) vyčistenie a rekonštrukciu.

 • Protipožiarna ochrana sa má týkať ľudí aj majetku, používanie oxidu uhličitého (CO 2) však môže pri hasení požiaru ohroziť bezpečnosť pracovníkov. Systémy s CO 2 navyše predstavujú vysoké náklady na vlastníctvo z dôvodu ich potrebného testovania, súvisiacich školení, kontrol, údržby a požiadaviek na priestor.


Aktuálne témy a novinky týkajúce sa hasiacich produktov 3M Novec

Zobraziť všetky aktuálne témy a novinky

Zodpovedné, účinné hasenie sa riadi dôležitými vedeckými poznatkami, nariadeniami a meniacimi sa potrebami. Pozrite si naše nápady a prečítajte si o našom najnovšom vývoji na celom svete.

Prihláste sa na odber aktuálnych noviniekArrow

 • novembra 05, 2021

  Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection

  Join us on November 30th 2021 to find out how your museum can benefit from 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid. Support you organization's long-term mission in terms of sustainability, caring for visitors and the community, and protecting exhibits and artifacts from a range of foreseeable risks to the collection.

  novembra 05, 2021 Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection
 • júna 20, 2017

  Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC?

  Neovplyvní. Globálne postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC zostáva podľa Montrealského protokolu aktívne.

  júna 20, 2017 Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC? Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC?
 • apríla 22, 2017

  Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!

  Výber trvalo udržateľných výrobkov namiesto produktov s vysokým potenciálnom globálneho otepľovania môže pomôcť ochrániť našu planétu nepredstaviteľným spôsobom.

  apríla 22, 2017 Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam! Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!
 • februára 21, 2017

  Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC

  Takmer 200 krajín schválilo časový harmonogram postupného obmedzovania HFC s vysokým potenciálom globálneho otepľovania, ktorý je známy ako Kigalský dodatok.

  februára 21, 2017 Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC

Zodpovedné, účinné hasenie sa riadi dôležitými vedeckými poznatkami, nariadeniami a meniacimi sa potrebami. Pozrite si naše nápady a prečítajte si o našom najnovšom vývoji na celom svete.

Prihláste sa na odber aktuálnych noviniekArrow


Odporúčané zdroje a nástroje


Aplikácie a prípadové štúdie pre náročné odvetvia


Videá – kvapalina Novec 1230


Schválení výrobcovia systému

Spolupracujeme s poprednými výrobcami protipožiarnych systémov z celého sveta, ktorí vám môžu poskytnúť najmodernejšiu protipožiarnu ochranu.


Dovoľte nám, aby sme vám pomohli zodpovedaním vašich otázok o hasení požiarov

Obráťte sa na náš tím inžinierov a vedcov, ktorí odpovedia na vaše otázky a poskytnú vám potrebnú podporu týkajúcu sa protipožiarnych systémov, predpisov a kvapaliny Novec 1230.