Aerosólové prípravky

Zobraziť všetky produkty

Budujte si povesť výnimočnosti medzi svojimi zákazníkmi tvorbou aerosólových produktov, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť, efektivitu a zodpovednosť za životné prostredie. Všetko sa to dá, keď začnete s 3M™ Novec™ Technickými Kvapalinami, ktoré boli vyvinuté, aby vám pomohli pri tvorbe aerosólov, uspokoja požiadavky zákazníkov na nehorľavosť a inertizáciu horľavých rozpúšťadiel, nízku toxicitu, nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP). Tieto rozpúšťadlá sú účinnými náhradami chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC), hydrochlórofluorokarbónov (HCFC), fluórovaných uhľovodíkov (HFC), perfluórovaných chemikálií (PFC) a perfluórpolyéterov (PFPE) vo vašich aerosóloch na priemyselné použitie.

Novec Technické kvapaliny ponúkajú aj celý rad vlastností a verzie bez obsahu chlóru dokonca aj pre tie najnáročnejšie aplikácie vrátane výroby priemyselných aerosólov na čistenie, povrchových vrstiev a mazív. Tieto rozpúšťadlá vám pomôžu pridať hodnotu vašim výrobkom a súčasne pomôžu ochrániť zdravie pracovníkov a planétu, čo je prospešné pre vašu činnosť aj pre tých, ktorí váš produkt používajú.

Modrá kvapalina nalievaná zhora do čírej kvapaliny.
Prinášame eště viac.

Ďalšie možnosti a ďalšie odpovede týkajúce sa aerosólových prípravkov

Preskúmajte stránku Inteligentné, bezpečné a trvalo udržateľné

Presnosť a výkon, ktoré sú potrebné pri výrobe aerosólov, si vyžadujú progresívnu a premyslenú techniku. Kvapaliny 3M Novec nevznikli len náhodou. Boli cielene vytvorené s ohľadom na vaše potreby a produkty na základe niekoľkoročných skúseností a motivácie vyplývajúcej z vízie vedcov spoločnosti 3M na celom svete.

 • Detailný záber na postrek, ktorý vychádza z aerosólového aplikátora na kovový diel.
  Čistiace, náterové a mazacie aerosóly

  Či už vyrábate aerosól na čistenie, mazanie alebo na povrchovú úpravu, 3M Novec Technické Kvapaliny sme vyvinuli s nízkym povrchovým napätím, s viskozitou a s rôznymi tlakmi nasýtených pár, ktoré zloženie vášho aerosólu potrebuje.

 • Nadriadený a pracovník používajú digitálne tablety v závode.
  Priemyselné použitie a použitie v presných dieloch

  Náročné prostredie v závodoch, ťažké priemyselné aplikácie alebo aplikácie týkajúce sa presných dielov si vyžadujú aerosóly, ktoré optimalizujú výkon a spĺňajú požiadavky na bezpečnosť práce a kompatibilitu materiálov. Vytvorte unikátne aerosóly, na ktoré sa môžu vaši zákazníci spoľahnúť pri zlepšovaní bezpečnosti pracovníkov a zvyšovaní celkového výkonu.

 • Krajina s dvoma zelenými stromami, zelenou trávou a modrou oblohou.
  Náhrada regulovaných chemických látok

  Potreba chrániť našu planétu viedla k mnohým predpisom a obmedzeniam zameraným na zloženie aerosólov. Pri výrobe aerosólov, ktoré obstoja v skúške času, vám použitie 3M Novec Technických Kvapalín dodá istotu, nakoľko budete vedieť, že váš aerosól je vyrobený z rozpúšťadla s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP), ktoré nepodlieha predpisom o postupnom obmedzovaní alebo ukončení používania.


Inteligentné, bezpečné a trvalo udržateľné odpovede na vaše výzvy

Prinášame výsledky, dbáme na zdravie pracovníkov a používateľov, chránime planétu: Práve to sú faktory motivácie, ktoré nás vedú k rozvoju vedy a s vašou spoluprácou nám pomáhajú zlepšovať životy prostredníctvom produktov, ktoré vyrábate.

 • Pohľad extrémne zblízka na pracovníka striekajúceho z rozprašovača na čierne pozadie.
  Inteligentné: pre vysokoúčinné zloženie

  3M Novec Technické Kvapaliny sme vyvinuli, aby ste boli slobodní pri tvorbe zloženia aerosólov bez kompromisov.
   

  • Rozpustnosť: pomáha zlepšovať výkon a trvanlivosť konečných produktov
  • Stabilita: minimalizuje zmeny vlastností, ku ktorým môže dôjsť pri skladovaní alebo počas prepravy
  • Kompatibilita: žiadne poškodenie širokej škály komponentov a podkladových materiálov, vrátane kovov, plastov a elastomérov
  • Nízke povrchové napätie, nízka viskozita a vysoká hustota: vysoké indexy zmáčania, jednotnejšie použitie a lepšie pokrytie
  • Rozmedzie dostupných tlakov nasýtených pár: umožňuje optimalizovať rovnováhu medzi rýchlosťou odparovania a počiatočnou viskozitou, čo ovplyvňuje dobu schnutia, odkvapkávanie, rovnomernosť vrstvy a pokrytie
 • 3M Novec Technická Kvapalina v sklenenej banke, ktorá je naklonená, aby umožnila výparom uhasiť plameň zapálenej sviečky.
  Bezpečnosť: nehorľavé, nízka toxicita

  Cesta k inertnému zloženiu: Vyberte si z našich čistých kvapalín Novec a skombinujte ich s horľavým rozpúšťadlom, ako je trans-dichlóretylén (t-DCE). Vytvoríte tak nehorľavý aerosól.
   

  • Nehorľavé: pomáhajú zlepšiť bezpečnosť vo vašich závodoch
  • Cesta k inertnému zloženiu: vyberte si z našich čistých (nezmiešaných) kvapalín Novec a skombinujte ich s horľavým rozpúšťadlom, ako je trans-dichlóretylén (t-DCE). Vytvoríte tak nehorľavý aerosól
  • Usmernenia pri expozícii: široké bezpečnostné rezervy
 • Detailný záber na základňu cementových stĺpov pred budovou vlády.
  Trvalá udržateľnosť: s cieľom dodržania predpisov

  Nariadenia určené na ochranu planéty vedú výrobcov aerosólov k hľadaniu trvalo udržateľnejších alternatív k hydrofluórokarbónom (HFC), hydrochlórofluórokarbónom (HCFC) a iným bežným priemyselným rozpúšťadlám s vysokým GWP. Novec Technické Kvapaliny majú priaznivý environmentálny profil, ktorý zahŕňa:
   

  • Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
  • Nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP)
  • Nespadajú do plánovaného nariadeného obmedzovania, postupného obmedzovania ani postupného zákazu používania

Technické kvapaliny pre rôzne potreby zloženia aerosólov

 • Priehľadná modrá kvapka vody, sčerenie a vlny.

  Či už chcete znížiť horľavosť svojho aerosólu alebo optimalizovať dobu jeho schnutia, vaša jedinečná formulácia si vyžaduje aj rovnako jedinečné atribúty pri vytváraní rozpúšťadiel. Ponukou rôznych kvapalín, ktoré boli navrhnuté najmä s týmito atribútmi, vám pomôžeme dosiahnuť víziu vášho produktu a jeho trvalú udržateľnosť. Pozrite sa, čo vám môže rad 3M Novec Technických Kvapalín pomôcť dosiahnuť.

  Prevziať sprievodcu výberom produktov na výrobu aerosólov (PDF, 78,47 kB)

  Prevziať brožúru (PDF, 230,32 kB)


Odporúčané zdroje a nástroje pre aerosólové prípravky

Knižnica zdrojov

Ak máte otázky týkajúce sa aerosólových prípravkov, vzoriek a regulačných informácií, kontaktujte nás.

3M Novec je viac ako len rad produktov – sme ľudia, ktorí zdieľajú vašu zanietenosť pri riešení problémov a zlepšovaní kvality života. Kontaktujte nás, ak máte otázky týkajúce sa toho, ako vám môžeme pomôcť, vrátane:

 • Otázok, ktoré sa týkajú zloženia aerosólových produktov
 • Údajov a špecifikácií 3M Novec Technických Kvapalín
 • Vzoriek, ktoré môžete otestovať vo svojom laboratóriu
 • Informácií o tom, ako môžu naše produkty pomôcť pri dodržiavaní predpisov