Aerosólové prípravky

Zobraziť všetky produkty

Budujte si povesť výnimočnosti medzi svojimi zákazníkmi tvorbou aerosólových produktov, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť, efektivitu a zodpovednosť za životné prostredie. Všetko sa to dá, keď začnete s 3M™ Novec™ Technickými Kvapalinami, ktoré boli vyvinuté, aby vám pomohli pri tvorbe aerosólov, uspokoja požiadavky zákazníkov na nehorľavosť a inertizáciu horľavých rozpúšťadiel, nízku toxicitu, nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP). Tieto rozpúšťadlá sú účinnými náhradami chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC), hydrochlórofluorokarbónov (HCFC), fluórovaných uhľovodíkov (HFC), perfluórovaných chemikálií (PFC) a perfluórpolyéterov (PFPE) vo vašich aerosóloch na priemyselné použitie.

Novec Technické kvapaliny ponúkajú aj celý rad vlastností a verzie bez obsahu chlóru dokonca aj pre tie najnáročnejšie aplikácie vrátane výroby priemyselných aerosólov na čistenie, povrchových vrstiev a mazív. Tieto rozpúšťadlá vám pomôžu pridať hodnotu vašim výrobkom a súčasne pomôžu ochrániť zdravie pracovníkov a planétu, čo je prospešné pre vašu činnosť aj pre tých, ktorí váš produkt používajú.

Modrá kvapalina nalievaná zhora do čírej kvapaliny.
Prinášame eště viac.

Ďalšie možnosti a ďalšie odpovede týkajúce sa aerosólových prípravkov

Preskúmajte stránku Inteligentné, bezpečné a trvalo udržateľné

Presnosť a výkon, ktoré sú potrebné pri výrobe aerosólov, si vyžadujú progresívnu a premyslenú techniku. Kvapaliny 3M Novec nevznikli len náhodou. Boli cielene vytvorené s ohľadom na vaše potreby a produkty na základe niekoľkoročných skúseností a motivácie vyplývajúcej z vízie vedcov spoločnosti 3M na celom svete.

 • Detailný záber na postrek, ktorý vychádza z aerosólového aplikátora na kovový diel.
  Čistiace, náterové a mazacie aerosóly

  Či už vyrábate aerosól na čistenie, mazanie alebo na povrchovú úpravu, 3M Novec Technické Kvapaliny sme vyvinuli s nízkym povrchovým napätím, s viskozitou a s rôznymi tlakmi nasýtených pár, ktoré zloženie vášho aerosólu potrebuje.

 • Nadriadený a pracovník používajú digitálne tablety v závode.
  Priemyselné použitie a použitie v presných dieloch

  Náročné prostredie v závodoch, ťažké priemyselné aplikácie alebo aplikácie týkajúce sa presných dielov si vyžadujú aerosóly, ktoré optimalizujú výkon a spĺňajú požiadavky na bezpečnosť práce a kompatibilitu materiálov. Vytvorte unikátne aerosóly, na ktoré sa môžu vaši zákazníci spoľahnúť pri zlepšovaní bezpečnosti pracovníkov a zvyšovaní celkového výkonu.

 • Krajina s dvoma zelenými stromami, zelenou trávou a modrou oblohou.
  Náhrada regulovaných chemických látok

  Potreba chrániť našu planétu viedla k mnohým predpisom a obmedzeniam zameraným na zloženie aerosólov. Pri výrobe aerosólov, ktoré obstoja v skúške času, vám použitie 3M Novec Technických Kvapalín dodá istotu, nakoľko budete vedieť, že váš aerosól je vyrobený z rozpúšťadla s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP), ktoré nepodlieha predpisom o postupnom obmedzovaní alebo ukončení používania.


Inteligentné, bezpečné a trvalo udržateľné odpovede na vaše výzvy

Prinášame výsledky, dbáme na zdravie pracovníkov a používateľov, chránime planétu: Práve to sú faktory motivácie, ktoré nás vedú k rozvoju vedy a s vašou spoluprácou nám pomáhajú zlepšovať životy prostredníctvom produktov, ktoré vyrábate.

 • Pohľad extrémne zblízka na pracovníka striekajúceho z rozprašovača na čierne pozadie.
  Inteligentné: pre vysokoúčinné zloženie

  3M Novec Technické Kvapaliny sme vyvinuli, aby ste boli slobodní pri tvorbe zloženia aerosólov bez kompromisov.
   

  • Rozpustnosť: pomáha zlepšovať výkon a trvanlivosť konečných produktov
  • Stabilita: minimalizuje zmeny vlastností, ku ktorým môže dôjsť pri skladovaní alebo počas prepravy
  • Kompatibilita: žiadne poškodenie širokej škály komponentov a podkladových materiálov, vrátane kovov, plastov a elastomérov
  • Nízke povrchové napätie, nízka viskozita a vysoká hustota: vysoké indexy zmáčania, jednotnejšie použitie a lepšie pokrytie
  • Rozmedzie dostupných tlakov nasýtených pár: umožňuje optimalizovať rovnováhu medzi rýchlosťou odparovania a počiatočnou viskozitou, čo ovplyvňuje dobu schnutia, odkvapkávanie, rovnomernosť vrstvy a pokrytie
 • 3M Novec Technická Kvapalina v sklenenej banke, ktorá je naklonená, aby umožnila výparom uhasiť plameň zapálenej sviečky.
  Bezpečnosť: nehorľavé, nízka toxicita

  Cesta k inertnému zloženiu: Vyberte si z našich čistých kvapalín Novec a skombinujte ich s horľavým rozpúšťadlom, ako je trans-dichlóretylén (t-DCE). Vytvoríte tak nehorľavý aerosól.
   

  • Nehorľavé: pomáhajú zlepšiť bezpečnosť vo vašich závodoch
  • Cesta k inertnému zloženiu: vyberte si z našich čistých (nezmiešaných) kvapalín Novec a skombinujte ich s horľavým rozpúšťadlom, ako je trans-dichlóretylén (t-DCE). Vytvoríte tak nehorľavý aerosól
  • Usmernenia pri expozícii: široké bezpečnostné rezervy
 • Detailný záber na základňu cementových stĺpov pred budovou vlády.
  Trvalá udržateľnosť: s cieľom dodržania predpisov

  Nariadenia určené na ochranu planéty vedú výrobcov aerosólov k hľadaniu trvalo udržateľnejších alternatív k hydrofluórokarbónom (HFC), hydrochlórofluórokarbónom (HCFC) a iným bežným priemyselným rozpúšťadlám s vysokým GWP. Novec Technické Kvapaliny majú priaznivý environmentálny profil, ktorý zahŕňa:
   

  • Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
  • Nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP)
  • Nespadajú do plánovaného nariadeného obmedzovania, postupného obmedzovania ani postupného zákazu používania

Technické kvapaliny pre rôzne potreby zloženia aerosólov

 • Priehľadná modrá kvapka vody, sčerenie a vlny.

  Či už chcete znížiť horľavosť svojho aerosólu alebo optimalizovať dobu jeho schnutia, vaša jedinečná formulácia si vyžaduje aj rovnako jedinečné atribúty pri vytváraní rozpúšťadiel. Ponukou rôznych kvapalín, ktoré boli navrhnuté najmä s týmito atribútmi, vám pomôžeme dosiahnuť víziu vášho produktu a jeho trvalú udržateľnosť. Pozrite sa, čo vám môže rad 3M Novec Technických Kvapalín pomôcť dosiahnuť.

  Prevziať sprievodcu výberom produktov na výrobu aerosólov (PDF, 78,47 kB)


Odporúčané zdroje a nástroje pre aerosólové prípravky

Knižnica zdrojov

Ak máte otázky týkajúce sa aerosólových prípravkov, vzoriek a regulačných informácií, kontaktujte nás.

3M Novec je viac ako len rad produktov – sme ľudia, ktorí zdieľajú vašu zanietenosť pri riešení problémov a zlepšovaní kvality života. Kontaktujte nás, ak máte otázky týkajúce sa toho, ako vám môžeme pomôcť, vrátane:

 • Otázok, ktoré sa týkajú zloženia aerosólových produktov
 • Údajov a špecifikácií 3M Novec Technických Kvapalín
 • Vzoriek, ktoré môžete otestovať vo svojom laboratóriu
 • Informácií o tom, ako môžu naše produkty pomôcť pri dodržiavaní predpisov