1. Slovensko
  2. 3M baníctvo, ropa a plyn

3M baníctvo, ropa a plyn

Rafinačný a chemický závod
Ideme do hĺbky, aby sme našli spôsoby, ako udržať vaše podnikanie na vrchole.
Zobraziť všetky produkty pre baníctvo, ropu a plyn

Trhy pre baníctvo, ropu a plyn

Zvyšujeme produktivitu a chránime vaše podnikanie – aby ste si udržali náskok pred konkurenciou.

Rozumieme práci v sťažených podmienkach, v nehostinných a vzdialených lokalitách. Ťažba minerálov je v našej DNA. Používame svoje hlboké znalosti tohto odvetvia a ťažko získané skúsenosti, aby sme na základe inovatívnych riešení pomáhali urýchľovať vaše pokroky.


Produkty pro těžbu, ropu a plyn

Zobrazit všechny produkty pro těžbu, ropu a plyn

 

  • Zvyšujeme produktivitu a chránime vaše podnikanie – aby ste si udržali náskok pred konkurenciou.

    Rozumieme práci v sťažených podmienkach, v nehostinných a vzdialených lokalitách; ťažba minerálov je v našej DNA. (druhým M v našom mene je „Mining“ – ťažba) Používam svoje hlboké znalosti tohto odvetvia a ťažko získané skúsenosti, aby sme prinášali inovatívne riešenia, ktoré sa dajú použiť na zrýchlenie vášho postupu. Naša vlastná znalosť výziev v oblasti baníctva a ťažby ropy a plynu nám pomáha vyvíjať produkty a služby, ktoré v nasledujúcich rokoch ochránia vaše zdroje, vašich pracovníkov, zisk a životné prostredie: Vezmite si mikroskopické sklenené bubliny, prísadu, ktorá môže urobiť polymérové peny tak silnými, že znesú drvivý tlak spojený s hlbinnými ropnými vrtmi v oceáne. Alebo naše vysoko reflexné materiály, navrhnuté na zvýšenie viditeľnosti pracovníkov (osvietených zdrojom svetla) v zlých svetelných podmienkach. Či naše čistiace systémy pre amino plyn, ktoré vám zaistia zvýšenú efektivitu a ochranu spracovateľských zariadení a tiež znížia náklady na údržbu. Je tu nová generácia baníctva, ťažby ropy a plynu a s 3M máte istotu, že zostanete v popredí.

 

O trhoch z oblasti ťažby, ropy a plynu v 3M

 

  • V 3M sme odborníkmi na to, aby sme vaše odvetvie poháňali vpred. Začali sme pred viac ako 100 rokmi ako ťažobná spoločnosť. Dnes pomáhame zákazníkom zužitkovať naše odborné znalosti z ťažobných, dopravných, výrobných a bezpečnostných technológií pre ich špičkové ťažobné, naftárske a plynové aplikácie po celom svete. S riešeniami pre bezpečnosť pracovníkov na ochranu pred technológiami na hydraulické štiepenie, smerové vŕtanie a petrochemickú rafináciu, ktoré maximalizujú vaše investície do prostriedkov, pomáhame ťažobným, ropným a plynárenským spoločnostiam vyťažiť zo svojich zdrojov čo najviac.