1. Artritída: 10 cvičení
 • Artritída: 10 cvičení

  Tips & Tricks: Arthritis - 10 Exercises Tips & Tricks: Arthritis - 10 Exercises Tips & Tricks: Arthritis - 10 Exercises

  Buďte ohybnejší!

  10 strečingových cvikov a cvičení pre ľudí s bolesťou kĺbov.

  Podľa výsledkov výskumu cvičenie môže zmierniť bolesť a stuhnutosť kĺbov a zároveň zlepšiť ohybnosť, pohyblivosť, náladu a celkovú pohodu osôb trpiacich artitídou. Navyše vám cvičenie pomôže zbaviť sa prebytočných kilogramov, čo tiež prináša úľavu od bolesti kĺbov – najmä kolien. Skôr ako začnete akýkoľvek cvičebný program, nezabudnite sa poradiť s lekárom.


  • Od A po Z

   Napíšte nohou vo vzduchu abecedu. Začnite písmenom A a pokračujte až po písmeno Z. Dbajte na to, aby ste používali celé chodidlo, nielen palec. Toto cvičenie tiež pomáha udržiavať pohyblivosť členku a podporuje premazávanie kĺbu.


  • Strečingový cvik na kolená

   Posaďte sa na podložku a jednu nohu vystrite pred seba. Na 10 sekúnd stiahnite sedacie svalstvo, potom ho na 10 sekúnd uvoľnite. Pre každú nohu zopakujte 3 až 5-krát.


  • Unožovanie

   Zaujmite polohu v stoji a pre lepšiu rovnováhu sa rukami pridŕžajte operadla stoličky. Preneste váhu na ľavú nohu. Stojte rovno a pravú nohu unožte. Nohu držte vystretú a napnite jej vonkajšie svaly. V tejto polohe vydržte 3 sekundy, potom nohu pomaly spustite dolu. Cvik zopakujte 10-krát. Nohy striedajte.


  • Na špičkách

   Napnite svaly predkolenia (lýtka). Pridŕžajte sa operadla stoličky. Zdvihnite sa na brušká chodidiel tak, aby sa päty odlepili od zeme. V tejto polohe vydržte 2 sekundy, potom chodidlá opäť spustite na zem.


  • Predklony

   Postavte sa chrbtom ku stene a oprite sa o ňu. Pomaly sa predkláňajte – stačí, ak sa vám špičky prstov na nohách stratia z dohľadu. Vráťte sa späť do vzpriamenej polohy. Cvik zopakujte 5-krát.


  • Zatínanie päsťami

   Udržiavanie primeraného rozsahu pohybu je rovnako dôležité aj v prípade rúk. Roztvorte prsty, potom ich zovrite do päste a stlačte. Cvik zopakujte 10-krát.


  • Strečingový cvik na kolenné šľachy

   Ľahnite si na podložku a pomocou pružného gymnastického pásu alebo prestieradla vytvorte slučku, do ktorej vložíte pravé chodidlo. Pás pridŕžajte obidvoma rukami, pravú nohu vystrite, nadvihnite a napnite ju. V tejto polohe vydržte 20 sekúnd, potom nohu spustite na podložku. Cvik zopakujte dvakrát. Rovnako precvičte aj ľavú stranu.


  • Vstávanie zo sedu

   Ak máte ťažkosti so vstávaním, toto cvičenie vám pomôže. Na stoličku položte 2 vankúše. Sadnite si na ne, chrbát držte vystretý, chodidlá celou plochou spočívajú na podlahe. Pomocou svalstva dolných končatín sa pomaly a plynulo dvihnite do stoja. Potom sa opäť pomaly posaďte. Dbajte na to, aby sa ohnuté kolená nedostali pred prsty na nohách. Cvik môžete vyskúšať s rukami skríženými na prsiach alebo voľne spustenými pri tele.


  • Stláčanie kolien

   Napnite vnútornú stranu dolných končatín, aby ste vytvorili lepšiu oporu pre kolená. Ľahnite si na chrbát, obidve nohy pokrčte v kolenách. Medzi kolená vložte vankúš. Kolená tlačte smerom k sebe, stláčajte pri tom vložený vankúš. V tejto polohe vydržte 5 sekúnd. Uvoľnite sa. Cvik zopakujte 10-krát.


  • Dvíhanie vystretých nôh

   Tento cvik vám pomôže spevniť svalstvo. Ľahnite si na zem (na podložku), hornú časť tela si podoprite lakťami. Ľavú nohu pokrčte v kolene, chodidlo spočíva na zemi. Pravú nohu vystrite, napnite špičku. Stiahnite sedacie svalstvo a pravú nohu zdvihnite. V tejto polohe vydržte 3 sekundy. Nohu pomaly spustite na zem. Nohou sa dotknite zeme a potom ju znova zdvihnite. Cvik zopakujte 10-krát. Nohy striedajte.