Transferová lepiaca páska 3M™ 9471LE

3M ID B40065864
  • 0.05 thickness (mm)
  • 96# Polycoated Kraft (PCK) liner
  • 300LSE adhesive family
  • type of adhesiveLSE
 Viac
Špecifikácie
Indoor/Outdoor
Oboje
Podrobnosti
  • 0.05 thickness (mm)
  • 96# Polycoated Kraft (PCK) liner
  • 300LSE adhesive family
  • type of adhesiveLSE
  • Ideálne riešenie spojov a zostáv na všeobecné účely a najrôznejšie materiály
  • Spĺňa celý rad noriem z oblasti automobilového a OEM priemyslu

For applications requiring premium performance , use our versatile 3M™ Adhesive Transfer Tape 9471LE, 9472LE. These tapes are market leading solution for bonding plastics in a variety of applications across a broad spectrum of industries. It offers good chemical, humidity and moisture resistance, as well as performance across a wide temperature range (from -40ºC to 148ºC). The bond strength increases as a function of time and temperature, and has very high initial adhesion. This tape is supplied on a film liner ideal for rotary die-cutting applications. Part of the 3M™ High Strength Acrylic Adhesive 300LSE family, this tape is manufactured using a solventless manufacturing process. 3M™ Adhesive Transfer Tape 9472FL meets UL 969 (reference file PGGU2.MH26206).

Pre aplikácie vyžadujúce prvotriedny výsledok použite našu všestrannú transferovú lepiacu pásku 3M™ 9471LE. Táto páska je špičkovým riešením na lepenie plastov v mnohých rôznych aplikáciách v rámci širokého spektra odvetví. Ponúka dobrú odolnosť proti chemikáliám, vlhkosti a vode a dobré výsledky v širokom rozsahu teplôt (od 40 °C do 148 °C). Už počiatočná adhézia je veľmi vysoká a pevnosť spoja sa ďalej zvyšuje s postupom času a zvyšujúcou sa teplotou. Táto páska sa dodáva na fóliovom podklade, takže sa ideálne hodí na využitie pri rotačnom vysekávaní. Je súčasťou radu akrylátových lepidiel 3M™ s vysokou pevnosťou 300LSE a je vyrobená výrobným procesom bez použitia rozpúšťadiel. Prenosová lepiaca páska 3M™ 9472FL spĺňa požiadavky normy UL 969 (referenčný súbor PGGU2.MH26206).

Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky