Hľadanie KBÚ.

Vyhľadávanie KBÚ

Hľadať

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) na teto stránke nezodpovedajú požiadavkám stanoveným štátnou legislatívou. Na získanie kópie KBÚ vo formáte požadovanom legislatívou vašej krajiny, kontaktujte prosím +421 2 49 10 52 11. We also provide online SDS information for other countries in local language.

 

Tipy pre vyhľadávanie

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k výrobkom 3M sú k dispozícii pre používateľov nebezpečných látok. Spoločnosť 3M vám umožňuje prístup k informáciám KBÚ pod podmienkou, že informácie sa úplne skopírujú bezo zmien, pokiaľ nie je od spoločnosti 3M získaný predchádzajúci súhlas, a ani kópia, ani originál sa nebudú predávať alebo iným spôsobom distribuovať s cieľom zisku. Názov/číslo produktu Do poľa Názov/číslo produktu môžete zadať kombináciu slov a čísel, napríklad názvy produktov a čísla modelov. Príklad: desk cleaner 573 pri vyhľadávaní produktu 3M™ Desk and Office Cleaner. Formát KBÚ a id. č. 3M Príklad: 10-0157-7 a 70-0160-6830-9 Čísla KBÚ Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale výrobku. Fragmenty Nepoznáte celé číslo KBÚ? Stačí zadať aspoň dve číslice. Otázky ku KBÚ Ak neviete nájsť informácie o konkrétnej KBÚ, zavolajte na číslo 1-888-364-3577 alebo 1-651-737-6501.

Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky