Spájanie panelov a štrukturálnych dielov na opravu karosérií

Spájanie panelov a štrukturálnych dielov na opravu karosérií

 • Ak neštrukturálny náhradný diel nie je možné alebo žiadané upevniť do vozidla pomocou postupu zvárania, môžete jednoducho použiť 3M postup opravy pomocou spájania panelov.

  V prípade postupovania podľa pokynov výrobcu môžete tento produkt použiť na spájanie dverových plechov, strešných plechov, bočných plechov karosérie a bočných strán. 3M™ Lepidlo na spájanie panelov je určené na to, aby poskytovalo dodatočnú pevnosť spoja pre vymenený vonkajší panel a taktiež ochranu proti korózii. Pri používaní v súlade s pokynmi na používanie spoločnosti 3M sa na lepidlo vzťahuje doživotná záruka proti vzniku korózie.

  3M™ Lepidlo na spájanie panelov nie je určené na spájanie štrukturálnych komponentov vozidla, ako sú napr. podpery. Ak máte pochybnosti o tom, či je konkrétny komponent štrukturálny, potom by ste mali na spojenie komponentu použiť zváranie. Na opravy štrukturálnych komponentov použite 3M™ Štrukturálne lepidlo odolné voči nárazom.

Zváranie verzus lepenie

3M Postup opravy pomocou spájania panelov


 • Krok 1

  Krok 1

  Pomocou 3M™ Roloc™ Štetinového kotúča alebo Čistiaceho kotúča Clean and Strip odstráňte z povrchov, ktoré budete spájať všetok lak, hrdzu a nečistoty.

 • Krok 2

  Krok 2

  Narovnajte všetky kovové časti, upevnite diel na miesto a skontrolujte vyrovnanie.

 • Krok 3

  Krok 3

  Pomocou 3M™ 08984 Viacúčelového čistiaceho prostriedku na lepidlá vyčistite všetky plochy, ktoré chcete spájať.

 • Krok 4

  Krok 4

  Vložte dvojitý zásobník s lepidlom do aplikačnej pištole. Odskrutkujte uzáver lepidla a vytlačte dostatok lepidla na jeho vyrovnanie. Upevnite a uzamknite zmiešavaciu dýzu na dvojitý zásobník.

 • Krok 5

  Krok 5

  Aplikujte pásik lepidla na všetky plochy, ktoré chcete spojiť (všetky nekryté kovové povrchy).

  Lepidlá na spájanie panelov zabraňujú vzniku korózie a poskytujú výnimočné priľnutie k materiálom, ako je hliník, SMC zmesi, sklolaminátové zosilnené plasty a ďalšie...

 • Krok 6

  Krok 6

  Pomocou plastovej roztierky alebo štetca rozotrite lepidlo a zabezpečte tak potrebný základ ochrany proti korózii.

 • Krok 7

  Krok 7

  Aplikujte ďalší pásik lepidla na náhradný panel alebo vnútornú konštrukciu.

 • Krok 8

  Krok 8

  Aplikujte 3M™ 50410 Weld Thru II Náter na všetky časti, ktoré budete zvárať.

 • Krok 9

  Krok 9

  Pomocou svorky upnite panel do správnej polohy.

 • Krok 10

  Krok 10

  Opracujte akékoľvek „vytlačené“ zvyšky lepidla, aby ste utesnili vonkajší lem pozdĺž celého okraja panela.

 • Krok 11

  Krok 11

  Zvarte príslušné časti. So zváraním môžete začať hneď po zaistení panela pomocou svoriek.

 • Krok 12

  Krok 12

  Na vnútorný bočný plech karosérie a spoje aplikujte 3M™ 08901/08911 alebo 08909/08919 Vosk do vnútorných dutín.

 • Krok 13

  Krok 13

  Svorky môžete odstrániť po 4 hodinách pri teplote 23 °C. Ak pociťujete pnutie, časti musia byť zovreté dlhšie. Čas tvrdnutia môžete urýchliť aplikovaním tepla (neprekračujte teplotu 120 °C a dobu aplikácie 45 minút). Pred opätovným používaním vozidla umožnite čas tvrdnutia 24 hodín.

IRSA – 3M™ Štrukturálne lepidlo odolné voči nárazom


Kedykoľvek potrebujete použiť pravé štrukturálne lepidlo, produkt IRSA PN07333 je tá správna voľba. Niektorí pôvodní výrobcovia ho špecifikujú ako lepidlo na absorpciu pôsobenia energie pri haváriách. Možno ho taktiež použiť na štrukturálne diely. Poskytuje výnimočnú priľnavosť k mierne a vysoko odolným oceľovým materiálom, ako aj všetkým hliníkovým častiam.

 • Krok 1

  Krok 1

  Pomocou 3M™ VHB™ Čističa povrchov alebo 3M™ Viacúčelového čistiaceho prostriedku na lepidlá 08984 a 3M™ Profesionálnej čistiacej handričky 34567 alebo 3M™ Handričky z mikrovlákien očistite povrch.

 • Krok 2

  Krok 2

  Pomocou 3M Grade 80 Roloc™ brúsneho kotúča/Coarse Scotch-Brite™ Brúsneho pásu alebo Kotúča na úpravu povrchu odstráňte všetku hrdzu, podkladový náter a lak z častí, ktoré chcete spojiť, zvariť alebo znitovať. Spájajte len čisté a nezakryté kovové materiály bez hrdze.

  Otestujte upevnenie všetkých častí vrátane nitov alebo upínacích prvkov a minimalizujte veľké medzery medzi prírubami, aby ste zaistili rovnomerný spoj.

 • Krok 3

  Krok 3

  Odmontujte diel z vozidla.

  • Ako sa uvádza v pokynoch na plechovke, všetky časti určené na zváranie pomocou metódy MIG musia byť ošetrené 3M™ Weld-Thru II Náterom (PN50410). Na časti zvárané pomocou metódy MIG sa nesmie aplikovať lepidlo.
  • Časti, ktoré sa budú zvárať pomocou bodového odporového zvárania stláčacieho typu (STRSW), musia byť ošetrené 3M™ Štrukturálnym lepidlom odolným voči nárazom (PN07333). Na tieto časti sa nesmie aplikovať náter Weld-Thru.
  • Časti, ktoré sa budú nitovať, musia byť ošetrené 3M™ Štrukturálnym lepidlom odolným voči nárazom (PN07333). Na tieto časti sa nesmie aplikovať náter Weld-Thru.
 • Krok 4

  Krok 4

  Vložte zásobník s lepidlom do aplikačnej pištole, otvorte a vytlačením dostatočného množstva produktu vyrovnajte kazetu, aby ste sa uistili, že sa obe časti, A a B, nachádzajú na výstupe. Pripojte k zásobníku 3M Zmiešavaciu dýzu a pomocou dodanej manžety zásobník zaistite na miesto. Cez zmiešavaciu dýzu vytlačte a zlikvidujte malé množstvo materiálu.

 • Krok 5

  Krok 5

  Aplikujte pásik lepidla na všetky odkryté kovové povrchy oboch dielov, ktoré chcete spojiť. Pomocou plastovej roztierky alebo štetca rozotrite lepidlo tak, aby pokrývalo všetky nekryté kovové povrchy.

 • Krok 6

  Krok 6

  Na JEDNU časť do stredu príruby (alebo podľa pokynov v príručke k opravám po haváriách pôvodného výrobcu aplikujte 3 mm až 6 mm hrubý pásik lepidla. Široké príruby alebo príruby s malými otvormi môžu vyžadovať väčšie množstvo. Aplikujte dostatočné množstvo, aby sa lepidlo dostalo do všetkých prázdnych miest a vytlačilo zo spoja príruby, čo označuje, že je spoj úplne utesnený.

 • Krok 7

  Krok 7

  Pomocou ľubovoľných mechanických upínacích prvkov odporúčaných pôvodnými výrobcami spojte jednotlivé diely. Opracujte akékoľvek „vytlačené“ zvyšky lepidla, aby ste utesnili vonkajší lem pozdĺž spojených okrajov.
 • Krok 8

  Krok 8

  Kým nie je lepidlo vytvrdnuté, na príslušných častiach vykonajte bodové odporové zváranie. NEPOKÚŠAJTE sa cez lepidlo aplikovať metódu zvárania MIG. Kým lepidlo nie je vytvrdnuté (zvyčajne v priebehu 2 hodín po aplikácii lepidla), použite nity alebo iný typ upínacích prvkov.
   

  • UPOZORNENIE: Lepidlo môže byť horľavé. Metódu zvárania MIG vykonávajte vo vzdialenosti minimálne 50 mm od lepidla. Ako pri všetkých zváracích prácach, majte v dosahu pripravený príslušný hasiaci prístroj a dávajte pozor na prípadný výskyt dymu alebo ohňa.
  • Bodové odporové zváranie stláčacieho typu cez nestvrdnuté lepidlo JE povolené.
 • Krok 9

  Krok 9

  Do vnútorných dutín a na zvárané spoje aplikujte 3M™ Vosk do dutín (žltý alebo bezfarebný).

 • Krok 10

  Krok 10

  Ak diely len spájate, môžete svorky odstrániť po 8 hodinách pri teplote 23 °C.

    

  • Svorky ponechajte na dieloch dlhšie, ak je teplota nižšia ako 23 °C a/alebo ak na dieloch/línii spoja pociťujete pnutie.
  • Dobu tvrdnutia môžete urýchliť aplikovaním tepla (maximálne 80 °C po dobu 30 minút), ak sa teplo aplikuje v priebehu 2 hodín po aplikácii lepidla.
  • Z dielov s nitmi alebo zvarmi STRWS možno svorky odstrániť okamžite.

   

Pred opätovným používaním vozidla umožnite čas tvrdnutia 24 hodín pri teplote minimálne 23 °C.