1. Slovensko
 2. Centrum ochrany zdravia a bezpečnosti

Centrum ochrany zdravia a bezpečnosti

construction worker wearing safety equipment
Vitajte v 3M Centre odbornosti v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov
Váš zdroj informácií o bezpečnosti.

Tu nájdete, čo potrebujete na začatie komplexného bezpečnostného programu pre vašu spoločnosť. Nájdete tu všetko od odborných zdrojov až po hĺbkové školenia a najnovšie bezpečnostné technológie. Toto je váš zdroj informácií, ktorý pomáha udržiavať vašich pracovníkov v bezpečí a chránených a vaša spoločnosť je v súlade a produktívna.

 • Ochrana dýchania
  Ochrana dýchania

  Zhrnuli sme kľúčové prvky, ktoré pomôžu zamestnávateľom vytvoriť a udržiavať úspešný program ochrany dýchacích ciest.

 • Odbornosť, nástroje a zdroje, ktoré pomôžu zamestnávateľom dosiahnuť ciele programu ochrany sluchu.

 • Ochrana zraku
  Ochrana zraku

  Na stránke sa pracuje. Pripravujeme pre vás informácie o najnovšej ochrane zraku.

 • Ochrana pri zváraní
  Ochrana pri zváraní

  Na stránke sa pracuje. Pripravujeme pre vás informácie o najnovšej ochrane pri zváraní.