SWOT analýza

SWOT analýza a produkty spoločnosti Post-it® Brand

Rovnováha medzi dobrom a zlom.


 • Ak si nápad alebo projekt vyžaduje dôkladné zváženie, SWOT analýza vám môže pomôcť zistiť, v čom sú jeho výhody a nevýhody. Skratka SWOT symbolizuje Silné stránky, Slabé stránky, Príležitosti a Hrozby – a každá kategória ponúka zrozumiteľný a objektívny pohľad na to, čo analyzujete.

  SWOT analýzu možno použiť v takmer všetkých oblastiach (obchodný plán, projekt, nápad alebo dokonca v prípade analýzy kandidáta na prácu) a môžu ju používať jednotlivci (alebo malé tímy), aby získali rozdielne perspektívy a dospeli ku kvalifikovaným rozhodnutiam. Začnite s touto metódou alebo si vytvorte variant, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

 • Hĺbka
  Hĺbka
 • 30 minút
  30 minút
 • Malá skupina
  Malá skupina
 • 1

  Vyberte subjekt, ktorý chcete analyzovať. Pripravte si nejaké písacie potreby a rozdeľte objekt do štyroch kategórií: Silné stránky, Slabé stránky, Príležitosti a Hrozby. Napíšte si tieto nadpisy do vrchnej časti na každú stranu.

  Break out some writing materials and divide your subject into four categories of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

 • 2

  Silné stránky brainstormingu (hľadania nápadov). Aké výhody ponúka?

 • 3

  Slabé stránky brainstormingu (hľadania nápadov). Aké nevýhody ponúka?

 • 4

  Príležitosti brainstormingu (hľadania nápadov). Čo môžete vylepšiť a na čom môžete stavať?

 • 5

  Riziká brainstormingu (hľadania nápadov). Aké sú riziká alebo možné problémy?

  Po skončení budete mať štyri zoznamy, ktoré vám poskytnú vizuálny prehľad o tom, či je analyzovaný objekt nádejná možnosť alebo riskantná voľba. Možno zistíte, že analýza rozhodla za vás.Sledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky