Grafické organizovanie

Grafické organizovanie s produktmi spoločnosti Post-it® Brand

Rýchle odsúhlasenie tých najlepších nápadov. • Grafické organizovanie je fantastická metóda, vďaka ktorej dokážete zhromaždiť množstvo nápadov v relatívne krátkom čase. Navyše, výsledkom tohto cvičenia pre váš tím bude príbeh, ktorý rekapituluje proces vášho rozhodovania a o ktorý sa môžete podeliť so zainteresovanými stranami.

  Vo svete brainstormingu (hľadania nápadov) nezahŕňa grafické organizovanie kreslenie obrázkov, ktoré reprezentujú príbeh – predstavuje spôsob zhromažďovania nápadov s cieľom získať jednotný súhlas. Je to skvelý spôsob, vďaka ktorému sa môžu veľké tímy čo najrýchlejšie dohodnúť na najlepšej odpovedi. Nižšie uvádzame jeden koncept, ktorým môžete začať:

 • Hĺbka
  Hĺbka
 • 30 minút
  30 minút
 • Veľká skupina
  Veľká skupina

Po dokončení by ste mali mať skupinu nápadov, na ktorých sa všetci súhlasne dohodli a ktoré zodpovedajú stanovenému cieľu.

 • 1

  Vysvetlite, aký je cieľ schôdze (napr. „Plán na zvýšenie recyklácie“) a dôvod, prečo je potrebné dosiahnuť tento cieľ „za účelom zníženia množstva energie a šetrenia energie“.

 • 2

  Požiadajte všetkých zúčastnených, aby čo najrýchlejšie zapísali jednotlivé nápady na Post-it® Super Sticky Note a postupne ich nahlas prečítali skupine. Každý bloček prilepte na Post-it® Super Sticky Mítingovú tabuľku, aby mali všetci v skupine prehľad o postupe.

  write each idea on a Post-it® Note

 • 3

  Pozrite si všetky nápady a použite ich na vytvorenie kategórií alebo nadpisov. Nadpisy napíšte na Post-it® Super Sticky Notes väčšej veľkosti. Nápady zoraďte pod jednotlivé kategórie na hárky v mítingovej tabuľke. Spoločne prechádzajte cez jednotlivé nápady a rozhodnite sa, ktoré majú zostať a ktoré nie.

  Look at all the ideas and use them to come up with categories or headings

 • 4

  Keď vyberiete najlepšie nápady, usporiadajte ich podľa ľubovoľného poradia – od najdôležitejších po najmenej dôležité, chronologicky, na vyrozprávanie príbehu – tak, aby čo najviac zodpovedali vášmu cieľu.Sledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky