Plánovanie

Plánovanie projektov s produktmi spoločnosti Post-it® Brand

Postupovať tak, aby to všetci videli.Jedným z efektívnych spôsobov, ako zabezpečiť, aby projekty postupovali, je vizualizácia procesu – hlavne v prípade plánovania projektu, na ktorom pracujú viacerí ľudia a/alebo oddelenia.

Vytvorenie modelu plánovania umožňuje ľuďom okamžite identifikovať etapu, v ktorej sa projekt nachádza, aké sú aktuálne požiadavky a aký je nasledujúci postup. V závislosti od veľkosti projektu možno budete potrebovať veľké plátno, ako je napr.  Post-it® Mítingová tabuľka, ktorá vám umožní prezentovať všetky kľúčové faktory.

 • 1

  Začnite s identifikáciou cieľov – čo musíte urobiť a termín dokončenia. Pomocou týchto kľúčových faktorov vytvorte úlohy a aktivity, ktoré vám pomôžu dosiahnuť požadované výsledky.

  Identify your deliverables

 • 2

  Definujte úroveň detailov potrebnú na rozvrhnutie/organizáciu projektu. Vylúčte všetky položky, ktoré nie sú dôležité. Počas plánovania udržujte stabilnú úroveň detailov tak, aby bol projekt pre všetkých zrozumiteľný a jednoduchší na aktualizovanie a udržiavanie progresu.

 • 3

  Pravidelne zaznamenávajte aktualizácie, aby ste mohli určiť mieru, akou projekt napreduje a podľa toho aktualizujte svoj plán – táto úroveň transparentnosti minimalizuje „prekvapenia“ a zabezpečí u každého rovnakú informovanosť.

 • 4

  Predvídajte neočakávané. Všetci máme skúsenosti s neočakávanými zmenami alebo trhlinami v našich projektoch, a preto ponechajte v dokumente plánovania dostatok priestoru na potrebné prispôsobenie/upravenie, aby ste ho pri uvedení jednotlivých nových premenných faktorov nemuseli vypracovávať od začiatku.

  Plan on the unforeseen

 • 5

  Po dokončení projekt skontrolujte, aby ste určili, ktoré položky boli užitočné, ktoré položky mohli byť prepracované detailnejšie a ktoré chýbali. Pomôže vám to, aby ste pri vypracovávaní ďalšieho projektu pracovali efektívnejšie!

  ReviewSledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky