Tímové riešenia Post-it®, metóda Kanban

Metóda Kanban

S metódou Kanban si zorganizujete úlohy a členom tímu umožníte získať prehľad


 • Veľké projekty vyžadujú organizačné riešenie, ktoré ponúkne okamžitý prehľad o viacerých fázach. S metódou Kanban a bločkami Post-it® Super Sticky Notes jednoducho získate zrozumiteľný systém, v ktorom môžete ľahko zorganizovať úlohy, delegovať ich členom tímu a sledovať ich postup.

  Keď váš tím rieši komplikovaný projekt, ktorý zahŕňa napríklad niekoľko fáz, výstupov a účastníkov, potrebujete riešenie, ktoré vám poskytne prehľad o všetkých prebiehajúcich etapách a umožní členom tímu podať maximálny výkon. Metóda Kanban, teda trojstĺpcová metóda, slúži na zorganizovanie pracovného postupu, aby sa dali ľahšie sledovať fázy dokončenia projektu.

  Systém Kanban vznikol pôvodne v roku 1959 ako súčasť známeho výrobného systému firmy Toyota. Metóda sa natoľko osvedčila, že už o tri roky neskôr začala firma týmto spôsobom organizovať úplne celú výrobu.

  Tímy môžu pomocou tejto metódy konsolidovať informácie o existujúcich projektoch firmy a o súvisiacich aktivitách. Umožňuje im vizualizáciu jednotlivých fáz projektu a prehľadné sledovanie pokroku každého člena tímu. Keď je pokrok zreteľne viditeľný a možno ho neustále sledovať, tímy si jednoduchšie udržia potrebné tempo a budú vzájomne spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa.

  značka Post-it® pomáha tímom sledovať spoločné ciele s metódou Kanban

 • Využite Kanban tiež. Ukážeme vám, ako na to

  V systéme Kanban sa úlohy radia podľa miery dokončenia do jednej z troch kategórií – úloha, ktorú treba vykonať; úloha, na ktorej sa pracuje; a dokončená úloha. Vďaka prehľadnému zobrazeniu úloh v kontexte, ktoré táto metóda umožňuje, dokážu tímy rýchlo a účinne optimalizovať pracovné postupy. Ďalej nájdete postup, ako vytvoriť nástenku Kanban pre tímové projekty.
   

  1. Na začiatok budete potrebovať hladký povrch – osvedčila sa samolepiaca popisovateľná fólia Post-it® Super Sticky Dry Erase Surface, ďalej fixku a bločky Post-it® Super Sticky Notes (inú farbu pre každého člena tímu). Ak potrebujete s nástenkou niekam cestovať, maximálnou prenosnosťou sa vyznačujú flipcharty Post-it® Super Sticky Meeting Charts.
  2. Vytvorte stĺpce rovnomerným rozložením štyroch bločkov rovnakej farby v hornej časti nástenky. Do prvého stĺpca napíšte „Kto“, do druhého „Úloha, ktorú treba vykonať“, do tretieho „Úloha, na ktorej sa pracuje“ a do štvrtého stĺpca napíšte „Dokončená úloha“.
  3. Každému členovi tímu sa pridelí odlišná farba bločkov. Tieto bločky prilepte do stĺpca „Kto“, aby ste ľahko rozpoznali, kto za jednotlivé úlohy zodpovedá.
  4. Požiadajte ostatných, aby na bločky s priradenou farbou napísali názvy svojich projektov a úlohy, a nalepte ich do stĺpca „Úloha, ktorú treba vykonať“.
  5. Každý člen tímu by si mal vybrať úlohu, s ktorou začne, a posunúť ju do časti „Úloha, na ktorej sa pracuje“. Pracovníci by mali stav úloh pravidelne aktualizovať a postupne posúvať svoje bločky doprava, kým sa nedostanú do stĺpca „Dokončená úloha“.

  S tými správnymi nástrojmi môže váš tím nájsť riešenie každého problému. Metóda Kanban môže zvýšiť motiváciu členov tímu pri dosahovaní vynikajúcich výsledkov spoločnými silami.Sledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky