Analýza trhových medzier

Analýza trhových medzier s Post-it® Meeting Charts

Identifikácia príležitostí za účelom dosiahnutia skutočného potenciálu.


Analýza trhových medzier je nenahraditeľná metóda vyhodnotenia aktuálneho výkonu v porovnaní s potenciálnym výkonom.

Analýza trhových medzier vám prostredníctvom identifikácie spôsobu využívania (a možného nedostatočného využívania) aktív a prostriedkov umožňuje rýchlejšie dosiahnuť vaše ciele – z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska.
 

 • 1

  Identifikujte tematický subjekt, na ktorý budete aplikovať analýzu trhových medzier. Môžete zvoliť čokoľvek, čo patrí ku kľúčovým prvkom vašej obchodnej činnosti vrátane: tvorby výnosov, znižovania nákladov, vývoja produktov atď.

  Identify the topic

 • 2

  Napíšte túto tému na veľkú plochu, ako je napr. Post-it® Mítingová tabuľka, aby ju videli všetci členovia tímu.

 • 3

  Zaznačte, kde presne na tejto ploche sa práve nachádzate vo vzťahu k danej téme. Z veľkej časti sa bude jednať o metriku alebo atribúty, no túto metódu môžete aplikovať aj na budovanie značky (t. j. vnímanie vášho produktu).

 • 4

  Potom zaznačte, kde sa chcete nachádzať v priebehu konkrétneho časového obdobia. Napríklad: Chcete v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov zdokonaliť svoj produkt a vylepšiť ho o 3 dôležité funkcie?


  Plot your next time frame

 • 5

  Určite, ako chcete túto trhovú medzeru vyplniť. Niektoré bežné metódy používajú na dokončenie tejto časti SWOT analýzu. Alebo na vyplnenie trhových medzier použite princíp:

  • • Manpower (Pracovná sila) – charakterizujte ľudské zdroje
  • • Method (Metóda) – identifikujte potrebné postupy
  • • Metrics (Metrika) – identifikujte potrebné merania
  • • Machines (Zariadenia) – identifikujte potrebnú technológiu
  • • Materials (Materiály) – identifikujte tovar ( od východiskového materiálu až po podporu predaja produktu)
  • • Minutes (Minúty) – koľko času potrvá dosiahnutie cieľa
 • 6

  Začnite identifikáciou možností na prepojenie týchto medzier – spolupracujte s hlavnými členmi tímu a stanovte kroky na zníženie jednotlivých trhových medzier a dátumy implementácie týchto krokov. Vykonajte interný zoznam položiek, ktoré aktuálne máte k dispozícii a ktoré budete potrebovať na vyriešenie jednotlivých medzier, a taktiež potenciálny rozpočet výdavkov pre jednotlivé časti.

 • 7

  Denne, týždenne alebo každý druhý týždeň realizujte pravidelné spoločné stretnutia na vyhodnotenie postupu a zdokumentovanie prebiehajúcich alebo dokončených krokov.


  Conduct regular collaboration sessionsSledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky