Post-it® Brand: Optimalizácia systému kalendára

Usporiadajte si svoj kalendár pomocou Post-it® Index a vytvorte si systém, ktorý vám najviac vyhovuje.

 • Take it one day at a time

  Vezmite to deň za dňom

  Pripomeňte si tie „kritické“ stretnutia zvýraznením dôležitých dátumov v kalendári.

 • Stay on target with colour

  Sústreďte sa na cieľ s farbou

  Farebne si roztrieďte svoje stretnutia podľa dôležitosti, aby ste mali istotu, že ste na správnom mieste v správnom čase.

 • Who's where / when?

  Kto je kde/ kedy?

  Dajte si jednoduchú vizuálnu pripomienku, či sú ľudia na dovolenke alebo nie.Sledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky