Najčastejšie otázky o aplikácii Post-it® Plus

Najčastejšie otázky o aplikácii Post-it®

Prehľad

Názvy kľúčových obrazoviek zistené v aplikácii Post-it®:

Obrazovky iOS®

 • Zaznamenávajte svoje odkazy
  Obrazovka záznamu
 • Kombinujte skupiny
  Ukážka záznamu
 • Vytvárajte digitálne odkazy
  Zobrazenie tabule
 • Zorganizujte si postup
  Zobrazenie editora poznámok
 • Zdieľajte obsah v obľúbených službách
  Zobrazenie mriežky
 • Pracujte na rôznych zariadeniach
  Zobrazenie exportovania

Všeobecné

 • Post-it® je aplikácia pre zariadenia so systémom iOS a zariadeniach Android™, ktorá jednoducho a bez problémov digitalizuje rukou písané štvorcové odkazy Post-it®. Zaznamenajte analógové odkazy pomocou fotoaparátu alebo vytvorte nové odkazy priamo vo svojom zariadení, aby ste neprišli o tieto dôležité pripomienky. Zoraďte, upravujte a usporiadajte si odkazy a nápady na tabuľu podľa svojich vlastných predstáv. Potom môžete zdieľať svoju tabuľu s priateľmi a kolegami alebo ju preniesť do obľúbených cloudových aplikácií a služieb – ako napríklad PowerPoint®, Excel®, PDF, Dropbox a ďalšie.
 • Zaznamenávanie je proces fotografovania viacerých odkazov Post-it® a následného rozpoznania každého odkazu osobitne, aby sa dal digitálne zreprodukovať.
 • „Tabuľa“ slúži na zobrazenie zaznamenaných poznámok Post-it®. Na rovnakú tabuľu možno vložiť viacero zaznamenaní. Jednotlivé odkazy Post-it® možno na tabuli navyše presúvať a upravovať.
 • Aplikácia Post-it® funguje so všetkými zariadeniami so systémom iOS® 10 alebo jeho vyššou verziou. A na zariadeniach Android™ so systémom Android™ 7 alebo vyššou verziou. Je optimalizovaný pre iPhone® X a novšie, ako aj pre iPad Pro®.
 • V súčasnosti nie, no uvažujeme o tejto funkcii. Naša prvá aplikácia pre stolné počítače bude spustená na platforme Mac® spoločnosti Apple® neskôr tento rok. Ak máte záujem o aplikáciu pre stolné počítače, pošlite nám prosím správu na adresu postitapp@3m.com a dajte nám vedieť, ktorý operačný systém uprednostňujete (napr. Windows, Mac®, webový, iný). Ak hľadáte aplikáciu s obrazovkami väčšími ako váš smartphone, aplikácia funguje skvele na zariadeniach iPad®, Android™ tabletoch a môže byť premietaná do Apple TV® pomocou funkcie AirPlay®.
 • Samozrejme. Navštívte stránku Post-it.sk/App a získajte všetky najnovšie informácie.

 • Obsah sa najlepšie zaznamená pri vysokom kontraste, preto odporúčame používať tmavé označovače alebo perá s plstenou špičkou. Pri úprave digitálnych poznámok aplikácia navyše dokonale spolupracuje s perom Apple Pencil®. Dôležité je aj osvetlenie priestoru, ako aj kontrast medzi odkazmi Post-it® a pozadím. Zaznamenávanie vždy vykonávajte v dobre osvetlenom prostredí. Ak máte svetlé pozadie, napr. na bielej tabuli fungujú najlepšie silnejšie farby. Ak máte tmavé pozadie, odkazy vo svetlejších farbách sa zaznamenávajú lepšie.
 • V súčasnosti je aplikácia Post-it® optimalizovaná na štvorcové odkazy Post-it®. Ak používate iné tvary, aplikácia ich môže zaznamenať, ale zobrazia sa ako štvorce. Je možné, že vzhľad odkazov napísaných na iných tvaroch bude vyzerať skreslene. Ak sa zaujímate o podporu pri zaznamenávaní odkazov iných než štvorcových tvarov, skontaktujte sa s nami.

Dôverné

 • Spoločnosť 3M nevidí obsah, ktorý ste zaznamenali pomocou aplikácie.
 • Aplikácia Post-it® nevyužíva ani nemonitoruje osobné údaje ani údaje, ktoré umožňujú identifikáciu používateľov. Ak chcete zobraziť úplné znenie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti 3M, navštívte stránku 3m.com/privacy.

 • Pri zaznamenávaní poznámok Post-it® máte možnosť pridať údaje o polohe do svojho denníka, aby ste ich mohli neskôr použiť. Ak aplikácii povolíte prístup k svojej polohe, na obrazovke Zaznamenávanie sa zobrazí miesto, kde sa vykonali jednotlivé záznamy. Poloha sa zobrazí aj pri exportovaní poznámok Post-it® vo forme dokumentu PDF, pracovného hárka Excel® alebo prezentácie PowerPoint®. Oprávnenia na určovanie polohy môžete kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti Location Services v nastaveniach ochrany osobných údajov pre operačný systém iOS alebo možnosti povolenia aplikácií pre Android™, dostupné v nastaveniach ochrany osobných údajov vášho zariadenia.

Riešenie problémov

Digitálne odkazy

Organizácia

 • Nie, zrušenie skombinovania tabúľ nie je možné. Po skombinovaní ich už nemôžete rozdeliť.
 • Po otvorení aplikácie Post-it® vytvorte novú tabuľu zaznamenaním odkazov alebo otvorením existujúcej tabule, ktorá odkazy obsahuje. Jednoducho presuňte odkazy do skupín alebo zo skupín a podľa potreby ich upravte.
 • Keď ťuknete na skupinu odkazov, na obrazovke tabule sa zobrazia tri možnosti rozloženia vyjadrené ikonami. Prvá zobrazuje odkazy tak, ako ste ich zaznamenali. Druhá zoradí vaše odkazy do radov a stĺpcov. Tretia úplne vpravo zosúladí odkazy tak, aby vyhovovali tvaru skupiny, ktorý ste vybrali.
 • Áno. Jednoducho exportujte svoju tabuľu v niektorom z formátov súborov a otvorte exportovaný súbor podľa jeho typu, aby ste mohli s odkazmi pracovať vo svojich obľúbených programoch.
 • Máte dve možnosti. V zobrazení s mriežkou jednoducho ťuknite na položku „Select“ (Vybrať) na pravej hornej strane obrazovky. Vyberte všetky tabule, ktoré chcete skombinovať a stlačte tlačidlo „Combine“ (Skombinovať). Vami vybraté tabule sa zlúčia do jednej. Druhá možnosť je jednoducho presunúť ľubovoľné tabule v zobrazení s mriežkou na tabuľu s ktorou ich chcete skombinovať.
 • V zobrazení s mriežkou jednoducho ťuknite na položku „Select“ (Vybrať) na pravej hornej strane obrazovky. V spodnej časti na pravej strane obrazovky sa zobrazí ikona smetného koša. Ťuknite na ňu a vyberte možnosť Delete Board (Odstrániť tabuľu).
 • Áno! Na zariadeniach iOS® máte možnosť označiť najdôležitejšie poznámky hviezdičkou. Takto umiestnite obrázky poznámok s hviezdičkou na obrazovku „Dnes“ na vašom zariadení iOS®. Týmto spôsobom stačí zobraziť obrazovku Dnes, aby ste videli svoje každodenné úlohy, pripomienky alebo dôležité myšlienky. Ak chcete označiť hviezdičkou svoje poznámky, stačí ísť do hlavného menu, klepnúť na individuálnu poznámku a v pravom dolnom rohu klepnúť na ikonu hviezdičky.

Vyhľadávanie

 • V zobrazení s mriežkou prejdite dolu prstom a odhaľte pole vyhľadávania. Môžete doň zadať názvy konkrétnych tabúľ alebo názvy v rámci skupín tabúľ. Práve tu sa ukáže, aké je užitočné správne označovanie. Vyhľadáva sa aj tabuľa a dátumy zaznamenávania.

Zdieľanie

 • Ak chcete exportovať tabuľu, vyberiete ju v zobrazení s mriežkou alebo ťuknete na tlačidlo Share (Zdieľať), prípadne prejdete na tabuľu a stlačíte tam tlačidlo Share (Zdieľať). Potom sa zobrazí obrazovka „Export Board“ (Exportovať tabuľu), na ktorej najskôr vyberiete formát exportu a potom cieľ, napr. e-mail, iMessage®, AirDrop® na iné zariadenie, Dropbox, Disk Google™ atď.
 • Formát exportovaného súboru Post-it® Archive vytvára súbor s príponou „.3csb“, ktorý sa dá otvoriť v aplikácii Post-it® na inom zariadení. Môžete ho použiť aj na odosielanie tabúľ iným ľuďom, napr. prostredníctvom e-mailu, služby iMessage® alebo AirDrop®.
 • Kópie tabúľ môžete ukladať do cloudových služieb a importovať ich do aplikácie na inom zariadení. Momentálne nie je k dispozícii žiadna funkcia na synchronizáciu zariadení v cloudových službách. O tejto možnosti však uvažujeme. Ak sa zaujímate práve o túto funkciu, skontaktujte sa s nami.

Nastavenia

 • Na obrazovke nastavení ťuknite na možnosť „Default Note Colour“ (Predvolená farba poznámok). Zobrazí sa ponuka farieb, ktorá vám umožní nastaviť predvolenú farbu vašich digitálnych poznámok.
 • Na obrazovke nastavení ťuknite na možnosť „Siri® Shortcuts“ (Skratky Siri®). V ponuke Siri® Shortcuts (Skratky Siri®) môžete pridať odkazy určené na tieto činnosti: 1) Zaznamenávanie odkazov na novú tabuľu, 2) Vytvorenie odkazu na novej tabuli, 3) Zaznamenávanie odkazov na najnovšej tabuli, 4) Vytvorenie odkazu na najnovšej tabuli a 5) Zobrazenie poslednej tabule. Jednoducho stlačte znamienko „+“ a potom stlačením červeného tlačidla záznamu vložte novú skratku Siri®.
Sledovať Post-it® Brand
Post-It Brand je ochranná známka spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky