Používanie Post-it® v telefóne, Post-it bločky na stene zaznamenané do aplikácie, je možné zdieľať s tímom, ktorý si ich sám organizuje v aplikácii Post-it®

5 možností zvýšenia produktivity tímu pri práci na diaľku.

Práca na diaľku s kolegami rozptýlenými na rôznych miestach je pre mnohých výzvou. Môže sa stať, že už jednoducho nebude vhodné používať predchádzajúce spôsoby sledovania cieľov a spolupráce s členmi tímu. Tu je 5 spôsobov, ako vám aplikácia Post-it® môže pomôcť neodchýliť sa od cieľa a zostať v kontakte s kolegami bez ohľadu na to, kde pracujete.


Prácu na diaľku si môžete zjednodušiť pomocou aplikácie Post-it® a týchto 5 tipov

 • 1. Pripravte seba a tímy na úspech

  Ak chcete dosahovať dlhodobé ciele, najprv je potrebné zvládnuť tie menšie. Ako ľudia máme o 42 % väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahneme cieľ, keď si ho zapíšeme*. Preto začnite tým, že si každý zo svojich mesačných cieľov zapíšete samostatne na Post-it® silne lepiace bločky, 76 mm x 76 mm a lístok si položíte na stenu pri svojom pracovnom priestore. Každý týždeň si napíšte menšie ciele, ktoré vám pomôžu dosiahnuť mesačný cieľ. Po dokončení týchto úloh ich zaznamenajte do aplikácie Post-it®, aby ste mohli sledovať pokrok pri dosahovaní cieľov. Pracujete na týchto cieľoch alebo projektoch s inými osobami? Zdieľajte dokončené a nadchádzajúce úlohy so zvyškom svojho tímu pomocou aplikácie Post-it®. Stačí zaznamenať ciele projektu (bločky Post-it®) do aplikácie Post-it® a exportovať do súborov PowerPoint®, Excel® alebo PDF. Navyše ich môžete nahrať do služieb Dropbox, Trello® a ďalších, aby ste udržali dynamiku projektu.

  Dáma s lepiacou poznámkou Post-it® Super Sticky Note, 76 mm x 76 mm.

 • 2. Realizácia nástenky Kanban

  Nástenka Kanban využívajúca produkty Post-it® vám umožňuje jednoducho rozdeliť projekty a mať prehľad o všetkých úlohách počas rôznych fáz realizácie. Každý člen tímu zároveň bude vedieť o všetkých prebiehajúcich častiach. Neviete ako na Kanban? Pozbierajte mená členov tímu, projektové úlohy, hromadu Post-it® silne lepiacich bločkov a aplikáciu Post-it® a prečítajte si tento článok. Po vytvorení nástenky Kanban zaznamenajte bločky Post-it® do aplikácie Post-it® a zdieľajte ich s celým tímom.

 • 3. Objavte nový spôsob brainstormingu – prakticky

  Máte problém, ktorý je potrebné vyriešiť ihneď? Žiadny problém. Udržujte projekt v pohybe a zapojte všetkých do videohovoru. Požiadajte každého člena tímu, aby napísal každé zo svojich riešení na Post-it® silne lepiace bločky, potom zaznamenajte každý nápad (lístok) do aplikácie Post-it® a vytvorte novú nástenku Post-it®. Požiadajte každého člena tímu, aby exportoval do uprednostňovaného formátu (PowerPoint®, Excel alebo PDF). Po dokončení môže jeden z členov tímu začať triediť a vytvárať kategórie, aby našiel najlepšie riešenie.

  Mladá dáma pomocou aplikácie pracuje na nástenke Kanban a nastavuje nástenku Kanban

 • 4. Zdieľajte. Zdieľajte. Zdieľajte

  Nenechajte si utiecť žiaden nápad len preto, že vaše písacie stoly už nie sú vzdialené len kúsok od seba. Použite Post-it® Meeting charty ako základ pre všetko, čo vám napadne, a bločky Post-it® na poznačenie nápadov alebo myšlienok, ktoré vám náhle prídu na um. Zaznamenajte to všetko do aplikácie Post-it® a potom zdieľajte v rôznych aplikáciách. Neviete, ako používať aplikáciu Post-it®? Prejdite na web Post-it.com/App.

  Stiahnutie pre iOS: http://postit.com/app-ios | Stiahnutie pre Android: http://postit.com/app-android

  logá, kam stiahnuť

 • 5. Osobné virtuálne stretnutia

  Aj keď nie je nič lepšie, ako stretnúť sa s tímom v tej istej miestnosti, zažívať skutočné reakcie a okamihy „aha“, na spojenie môžete stále používať dostupné technológie. Videokonferenčné hovory a aplikácia Post-it® vám tiež pomôžu udržiavať tímový vzťah, ktorý v našich obvyklých postupoch chýba. S videokonferenčnými hovormi môžu byť všetci členovia aktívni a informovaní, zatiaľ čo aplikácia Post-it® vám môže pomôcť poskytovať okamžitú spätnú väzbu zdieľanú na viacerých platformách, aby vaše projekty neustále smerovali k cieľovej čiare.

 • * Matthews, G. (2007). The impact of commitment, accountability, and written goals on goal achievement (Vplyv zaviazanosti, zodpovednosti a zapísaných cieľov na dosahovanie cieľa). Príspevok prezentovaný na 87. stretnutí združenia Western Psychological Association, Vancouver, B. C., Kanada.