1. Zásady ochrany osobných údajov

3M Slovensko

Zásady 3M ohľadne ochrany osobných údajov na internete

Globálne zásady 3M ohľadne ochrany osobných údajov na internete

 

 

 

 • Spoločnosť 3M rešpektuje vaše právo na súkromie. Tieto zásady sumarizujú, aké osobné identifikovateľné údaje a iné údaje môžeme získavať a ako ich môžeme používať. Tieto zásady tiež upravujú ďalšie dôležité otázky týkajúce sa vášho súkromia a ochrany údajov.

 • Globálne zásady 3M ohľadne ochrany osobných údajov na internete

  Politikou spoločnosti 3M je riadiť sa všetkými platnými zákonmi na ochranu súkromia a osobných údajov. Tento záväzok odráža hodnotu, ktorú pre nás má získanie a udržanie dôvery našich zákazníkov, obchodných partnerov a ostatných, ktorí nám poskytujú svoje osobné údaje.

  Tieto globálne zásady ohľadne ochrany osobných údajov na internete (tieto „zásady“) opisujú, ako spoločnosť 3M chráni pri zbieraní osobných údajov na svojich stránkach vaše súkromie. Výraz „osobné informácie“, ako sa používa v týchto zásadách odkazuje na informácie, ktoré vás osobne identifikujú, či už samotne alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii.

  Tieto zásady sa vzťahujú na všetky internetové stránky prevádzkované spoločnosťou 3M alebo v jej mene a zahŕňajú obchodné spoločnosti 3M na celom svete (ďalej v texte uvádzané ako „internetová stránka spoločnosti 3M“).

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na internetových stránkach

  Hoci tieto zásady platia pre všetky internetové stránky spoločnosti 3M, každá z nich má iný účel a iné funkcie. Ak je pre konkrétnu internetovú stránku spoločnosti 3M potrebné zverejnenie ďalších alebo odlišných údajov, bude táto informácia uvedená na samotnej stránke alebo v samostatnom vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejnenom na danej stránke. Jednotlivé informácie o sprístupňovaní údajov alebo vyhlásenia o zásadách na internetovej stránke doplňujú a pozmeňujú tieto zásady, ale len s ohľadom na konkrétnu stránku 3M, na ktorej sú uverejnené.

 • Obmedzenia pre zbieranie, používanie a sprístupňovanie vašich osobných informácií

  Do miery vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi, kedykoľvek spoločnosť 3M zbiera osobné informácie na svojich stránkach:

  • vám bude poskytovať včasné a primerané oznámenia o svojich praktikách týkajúcich sa údajov;

  • bude zbierať, používať, sprístupňovať a prenášať vaše osobné informácie len s vašim súhlasom;

  • bude zbierať vaše osobné informácie len pre špecifické, obmedzené účely. Informácie, ktoré zbierame budú relevantné, adekvátne a nebudú nad rámec účelov, pre ktoré sa zbierajú;

  • bude spracovávať vaše osobné informácie spôsobom konzistentným s účelom, pre ktorý boli pôvodne zbierané alebo s ktorým ste následne súhlasili;

  • bude prijímať primerané kroky aby zaistila, že vaše osobné informácie sú pre zamýšľaný účel spoľahlivé, presné, úplné a tam, kde je to potrebné, udržiavané v aktuálnom stave;

  • nebude vaše osobné informácie používať na priame marketingové účely bez vášho súhlasu; a

  • bude prijímať primerané opatrenia, zmluvne alebo inak, na poskytovanie adekvátnej ochrany osobných údajov, ktoré sú sprístupnené tretej strane alebo prenášané do inej krajiny, vrátane prenosov v rámci 3M.

 • Informácie zbierané na stránkach 3M a ich možné použitie

  Keď vstúpite na stránku 3M a používate ju, sú 3 spôsoby ako môžeme o vás zhromažďovať informcie:

  1. Informácie, ktoré nám posiela váš webový prehliadač

  Spoločnosť 3M zhromažďuje údaje automaticky odosielané webovým prehliadačom. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú adresu IP poskytovateľa internetových služieb, názov operačného systému (napríklad Macintosh® alebo Windows®) a názov a verziu prehliadača (napr. Internet Explorer® alebo Safari®). Údaje, ktoré dostaneme, závisia od nastavenia webového prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť, aké údaje váš prehliadač odosiela alebo ako zmeniť jeho nastavenia, skontrolujte ho.

  Informácie poskytované vašim prehliadačom vás osobne neidentifikujú. Tieto informácie používame na zlepšovanie našich stránok a ich kompatibility s technológiami používanými našimi online návštevníkmi.

  2. Informácie zbierané na základe umiestňovania „cookies“ vo vašom počítači.

  Spoločnosť 3M môže o vás získavať informácie inštaláciou „značiek“ na pevný disk vášho počítača. Táto značka je známa ako „cookie“.

  Všetky internetové lokality spoločnosti 3M používajú „súbory cookie relácie“. Súbor cookie relácie sa používa na označenie vášho počítača pomocou počítačom generovaného jedinečného identifikátora vo chvíli, keď navštívite našu stránku. Súbor cookie relácie vás osobne neidentifikuje a vyprší po zatvorení prehliadača. Súbory cookie relácie používame na zbieranie štatistických informácií o spôsoboch, akým návštevníci používajú naše stránky – ktoré stránky navštívia, ktoré linky používajú a ako dlho zostanú na každej stránke. Tieto informácie (nazývané „clickstream data“) analyzujeme štatistickým spôsobom, aby sme lepšie porozumeli záujmom našich návštevníkov a potrebám na zlepšenie obsahu a funkčnosti našich stránok.

  Niektoré internetové lokality spoločnosti 3M používajú aj „trvalé súbory cookie“. Tieto súbory cookie nevypršia pri zatvorení prehliadača; zostanú vo vašom počítači, kým ich nevymažete alebo kým nevypršia. Priradením jedinečného identifikátora k vášmu počítaču môžeme vytvoriť databázu vašich predošlých volieb a nastavení a v situáciách, kedy je potrebné tieto voľby a nastavenia opäť zbierať, môžeme ich poskytnúť automaticky, čo vám ušetrí čas a námahu. Ak napríklad spravíte nákup a potom sa rozhodnete spraviť ďalší, vaša dodacia adresa sa môže uchovať a vy ju budete musieť iba potvrdiť. Ak webová stránka 3M používa „trvalé súbory cookie“, upozorníme vás na to vo vyhlásení o ochrane súkromia uverejnenom na vašej stránke.

  Ak nechcete prijímať cookies, môžete váš webový prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietol alebo aby vás upozornil, keď sú do vášho počítača cookies umiestňované. Aj keď nie je povinné, aby ste pri návšteve internetovej stránky 3M akceptovali cookies, ak váš prehliadač cookies odmietne, možno nebudete môcť využiť všetky funkcie stránky.

  3. Údaje, ktoré poskytujete vedome a dobrovoľne

  Spoločnosť 3M zbiera údaje, ktoré vedome a dobrovoľne poskytnete pri používaní internetovej stránky 3M, napríklad údaje, ktoré poskytnete, keď sa zapisujete na príjem e-mailových upozornení, po vyplnení dotazníka, keď požadujete informácie o výrobku, keď máte otázku alebo prostredníctvom e-mailu poskytujete spätnú väzbu. Tieto informácie môžu v mnohých prípadoch obsahovať osobné údaje.

  Spoločnosť 3M využíva vaše údaje iba na účely, na ktoré ste ich poskytli. Ak napríklad poskytnete svoju e-mailovú adresu pri prihlasovaní sa na odber e-mailových upozornení, použijeme ju na doručenie požadovaných e-mailových upozornení.

  Údaje, ktoré získavame prostredníctvom internetových lokalít spoločnosti 3M, môžeme tiež použiť na rôzne obchodné účely, ako napríklad zákaznícke služby, predchádzanie podvodom, prieskum trhu, zlepšovanie našich produktov a služieb alebo na poskytnutie informácií a ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžeme tiež odstrániť všetky osobne identifikovateľné údaje a zvyšok použiť na historické, štatistické alebo vedecké účely.

  Mnohé internetové lokality spoločnosti 3M vám umožňujú rozhodnúť o použití vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov vás požiadame o rozhodnutie na stránke, na ktorej zadávate svoje osobné údaje vtedy, keď ich zadávate.

 • Zdieľanie osobných údajov

  Spoločnosť 3M nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať osobné údaje získané zo svojich internetových lokalít sprostredkovateľom emailových zoznamov.

  Spoločnosť 3M môže zdieľať vaše osobné údaje s inými obchodnými jednotkami 3M. Ak tak urobíme, tieto obchodné jednotky spoločnosti 3M budú využívať vaše osobné údaje v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne poskytnuté (alebo s ktorým ste neskôr súhlasili) a iba spôsobom povoleným v týchto zásadách, všetkých príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo internetovú lokalitu a všetkých platných zákonov na ochranu súkromia a údajov.

  Spoločnosť 3M môže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré pre nás vykonávajú pomocné služby. Tieto tretie strany sú povinné používať zdieľané osobné údaje iba na poskytovanie služieb v našom mene a zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi ako s prísne dôvernými.

  Spoločnosť 3M môže v niektorých prípadoch zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré sú našimi partnermi poskytujúcimi produkty a služby našim zákazníkom. V takom prípade budeme od našich obchodných partnerov požadovať, aby dané osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame používali v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne poskytnuté (alebo s ktorým ste neskôr súhlasili) a iba spôsobom povoleným v týchto zásadách, všetkých príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú lokalitu a všetkých platných zákonov na ochranu súkromia a údajov.

  V určitých zriedkavých prípadoch môžeme zdieľať alebo odovzdávať osobné údaje nezávislým tretím stranám. Tretím stranám môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje (i) na vašu žiadosť, (ii) aby sme vyhoveli právnej požiadavke alebo súdnemu príkazu, (iii) na vyšetrenie možnej trestnej činnosti, ako je napríklad krádež identity, (iv) v súvislosti s predajom, kúpou, zlúčením, reorganizáciou, likvidáciou alebo zrušením spoločnosti 3M alebo obchodnej jednotky spoločnosti 3M alebo (v) za podobných okolností. Ak dôjde k takémuto prípadu, prijmeme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Mnohé naše internetové lokality 3M vám umožňujú rozhodnúť o sprístupnení a/alebo prenose vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov vás požiadame o rozhodnutie na stránke, na ktorej zadávate svoje osobné údaje vtedy, keď ich zadávate.

 • Bezpečnosť osobných údajov

  Vaše osobné údaje budú uložené v databázach spoločnosti 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Väčšina týchto databáz je uložená na serveroch umiestnených v USA. Ak budú vaše osobné informácie prenášané mimo vašej krajiny, do miery vyžadujúcej zákonom vás na to primerane upozorníme.

  Spoločnosť 3M adekvátnymi prostriedkami chráni dôvernosť, bezpečnosť a integritu vašich osobných informácií. Napríklad, na prenos osobných informácií cez internet používame technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Hoci používame bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných informácií voči neautorizovanému sprístupneniu, zneužitiu alebo zmene, tak ako v prípade všetkých počítačových sietí napojených na internet, nemôžeme garantovať bezpečnosť informácií poskytovaných cez internet a nebudeme zodpovední za porušenia bezpečnosti nad rámec primeranej kontroly z našej strany.

 • Prístup k osobným údajom

  Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na internetovej lokalite spoločnosti 3M, si môžete pozrieť, opraviť alebo aktualizovať pomocou mechanizmov spätnej väzby poskytnutých na konkrétnej internetovej lokalite spoločnosti 3M, ak kliknete na túto linku spätnej väzby alebo keď nám napíšete na adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Uchovávanie osobných údajov

  Spoločnosť 3M uchováva osobné údaje zbierané na internetových stránkach 3M iba tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služieb, produktov a informácií, ktoré požadujete alebo ako to dovoľuje príslušný zákon.

 • Deti a rodičia

  Internetové stránky spoločnosti 3M nie sú určené deťom mladším ako 13 rokov. Spoločnosť 3M nebude na svojich internetových lokalitách vedome žiadať ani zhromažďovať osobné údaje od detí alebo o deťoch, s výnimkou prípadov povolených príslušnými zákonmi. Ak vaše dieťa poskytlo osobné informácie a vy by ste chceli požiadať, aby boli tieto informácie vymazané z našich záznamov, môžete to urobiť pomocou mechanizmov spätnej väzby poskytnutých na konkrétnej internetovej lokalite spoločnosti 3M, ak kliknete na túto linku spätnej väzby alebo keď nám napíšete na adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Otázky týkajúce sa týchto zásad a vyhlásení o ochrane osobných údajov

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, vyhlásení o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú lokalitu alebo našom využívaní osobných údajov, kontaktujte nás prosím kliknutím na túto linku spätnej väzby alebo nám napíšte na adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Zmeny týchto zásad a vyhlásení o ochrane osobných údajov

  Spoločnosť 3M si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať a upraviť tieto zásady bez predchádzajúceho upozornenia tak, že na svojich stránkach 3M uverejní revidovanú verziu týchto zásad. Vyhradzujeme si tiež právo aktualizovať alebo upravovať naše vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú lokalitu bez predchádzajúceho upozornenia tak, že na príslušnej internetovej stráne 3M uverejníme revidované vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak upravíme tieto zásady alebo vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tieto úpravy sa dotknú len osobných informácií, ktoré zozbierame po tom, ako uverejníme revidované zásady alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov na príslušnej internetovej stránke 3M.

Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.