1. Vyhľadávanie KBÚ (karty bezpečnostných údajov)

Hľadanie KBÚ.

Vyhľadávač kariet bezpečnostných údajov pre Slovensko.

Vyhľadať výsledky

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) na tejto webovej stránke nemusia spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi vašej krajiny. Ak potrebujete kópiu KBÚ vo formáte vyžadovanom právnymi predpismi vašej krajiny, kontaktujte pobočku spoločnosti 3M alebo zavolajte na + 421 2 491 05 211, kde dostanete viac informácií. Ponúkame aj on-line informácie o KBÚ pre ostatné krajiny v národnom jazyku.

 

Tipy pre vyhľadávanie

Pre používateľov nebezpečných látok sú k dispozícii karty bezpečnostných údajov (KBÚ) pre výrobky 3M.

Spoločnosť 3M vám umožní prístup k informáciám KBÚ za predpokladu, že informácie budú skopírované celé a bez zmien, inak, iba ak spoločnosť 3M na to dá predchádzajúci súhlas a zároveň žiadna z kópií, ani originál nebude ďalej predávaný, ani inak distribuovaný za účelom zisku z takéhoto predaja.

 

Názov výrobku/číslo

Do políčka Názov výrobku /číslo môžete zadať kombináciu slov a čísel – názvu výrobku a jeho modelového čísla.

Príklad: čistiaci prípravok na stôl 573 keď hľadáte čistiaci prípravok Desk and Office Cleaner od spoločnosti 3M™

 

Formát čísla KBÚ a 3M ID čísla

Príklad: 10-0157-770-0160-6830-9

 

Čísla KBÚ

Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale výrobku.

 

Fragmenty

Nepoznáte celé číslo KBÚ? Jednoducho zadajte aspoň dve čísla.

 

Otázky ku KBÚ

Ak sa vám nepodarí nájsť konkrétne informácie o KBÚ, zavolajte na + 421 2 491 05 211.

Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.